Klubhuset

Private arrangementer

Klubhuset kan undtagelsesvist benyttes til private arrangementer. I disse tilfælde kan husets opholdsrum lukkes for klubbens øvrige medlemmer. Da formålet med klubhuset netop er, at det i videst mulig omfang er åben for medlemmer, skal flg. være opfyldt:

 • Huset kan kun benyttes privat af medlemmer med minimum 1½ års medlemskab af klubben bag sig.
 • Huset kan ikke benyttes af medlemmer, der er tilmeldt som passive
 • Huset kan kun benyttets til medlemmets personlige fest; så som runde fødselsdage fra og med 30 år, bryllup, jubilæum og børns barnedåb og konfirmation.
 • Juniormedlemmers konfirmation kan komme i betragtning.
 • Bestyrelsen kan give tilladelse til øvrige arrangementer, hvis man skønner, at klubbens bedste taler herfor
 • "Leje" af huset er i princippet gratis, men der betales for et fastsat forbrug. Forbruget er fastsat til 800,- uanset dennes aktuelle størrelse.
 • Klubbens øvrige medlemmer har altid lov til at benytte husets toiletter samt hente vand.
 • Klubbens aktiviteter har altid prioritet frem for private arrangementer, uanset om disse er bookede eller ej. Klubbens udvalg kan jo sædvanligvis først
  booke årets aktiviteter efter afholdt generlforsamling.
 • Bestyrelsen kan friholde bestemte datoer, der skønnes at være vigtige for klubbens medlemmer; f.eks. Kr. Himmelfartsferien, Pinseferien og evt. andre.
 • Ønsker man at benytte huset privat checkes datoen på klubbens kalender.
 • Huset bestilles ved formanden for klubhus- og tursejlerudvalget
 • Én booking gælder ét døgn. Man kan altså ikke lukke huset i flere dage pga. én reservation
 • Bestyrelsen kan indenfor rimelig tid annulere reservationen, hvis det skønnes, at klubbens interesser taler herfor.
 • Evt. ødelæggelser meddeles kassereren og erstattes.