Priser på Sejlerskolen

Som nævnt mange andre steder ser Ringkjøbing Sejlklub det, som en af sine fornemmeste opgaver, at udbrede interessen for sejlerlivet. Derfor har vi med vilje forsøgt at holde sejlerskolegebyret på et lavt niveau.

Først forudsætter din deltagelse et medlemskab af klubben. Kontingentet kan variere lidt afhængig af den kategori, du ønsker at indmelde dig under.

Medlemskab (senior u/ båd)   875 kr.
Sejlerskolegebyr 2.000 kr.
Ialt koster det altså 2.875 kr,

Dette inkluderer leje af båd, teori- og instruktørtimer og alle undervisningsmaterialer.