Hvad er Ringkjøbing Sejlklub

Vision

Ringkjøbing Sejlklub er organisationen for alle, der har interesser indenfor alle former for sejlads med udgangspunkt fra Ringkøbing Havn. Klubbens formål er at fremme denne interesse hos så mange som mulig. Klubben har engagerede medlemmer, der sammen skaber rammerne. Medlemmerne stiller sig selv og sin viden til rådighed for øvrige medlemmer. Sejlklubben bestræber sig på at skabe rammer, der fremmer sociale relationer medlemmerne imellem. Ringkjøbing Sejlklub stiller i videst mulig omfang de resourcer til rådighed, der er nødvendige for at fremme interessen for sejlads.

Medlemmerne

Ringkøbing Sejlklub er medlemmernes klub.
Med 100 - 150 medlemmer besidder medlemmerne tilsammen en helt enorm videnskartotek. Vi udveksler erfaringer, giver gode og velmenende råd, og hjælper i det hele taget i stort og småt. Har du et spørgsmål, eller har du mere brug for en hjælpende hånd, så henvend dig til et andet medlem. Det er helt utroligt, hvad men kan opnå bare ved at spørge.

Det er også blandt klubbens medlemmer, at kammeratskab opstår. Vi satser på hygge og at have det sjovt. Uden dettte smuldrer klubbens fundament.

Hvad sker der i klubben?


I vinterhalvåret arrangerer klubben aftner med underholdning, eskusioner mm. I sejlersæsonen har vi hver onsdag kapsejlads, hvor 10-15 både deltager. Tursejladser og forskellige sociale arrangementer står også på programmet.

Men det er endnu mere væsentlig, at medlemmer mødes mere eller mindre tilfældigt. Det er altid rart at møde andre med samme interesser. Så har man nogen at snakke med og evt. spørge til råds.

Det startede…


I starten af forrige århundrede kom det på mode også at sejle for sjov. Omkring Ringkøbing så de første sejljoller dagen lys omkring Vonåen.
Én af de ivrigste sejlere var snedkermester Gregers Tang. Han anskaffede sig med tiden en større båd, og Vonå blev for trang, og derfor flyttede han sin båd til Ringkøbing Havn. Efterhånden fik flere åsejlere samme ide og 15. november 1912 stiftedes Ringkjøbing Sejlklub med Gregers Tang i spidsen. 
Gennem årene udviklede klubben sig med flere afdelinger, mere organisation, egne både og joller, eget klubhus osv.
I dag søger klubben som altid, at fastholde værdierne, men derudover satser vi på udvikling. 
Speciel 2 afdelinger har vores fokus: ungdomsafdelingen og sejlerskolen.

Ungdomsafdelingen


”Vi er de bedste til at have det sjovt” er afdelingens motto – ja hele klubbens for den sags skyld. Vi giver vore unge (ca. 10 – 17 år) mulighed for at være sig selv. Vi giver plads til alle. Men samtidig satser vi på kammeratskab, fællesskab og hjælpsomhed. Vores mission er, at give børn og unge sunde interesser; Væk fra computerspillene, ud for at få vind i håret og saltvand på kinderne. 
Men det skal altid være sjovt, for det er jo det, vi er de bedste til.

Sejlerskolen

Henvender sig til voksne, der er uøvede i sejlads. Gennem teori og praktik uddanner vi kommende sejlere. Gennem de senere år har vi haft 10 - 25 elever om året, der nu er i stand til at føre en sejlbåd på betryggende vis

Vi er dygtige

Sagt i al beskedenhed – naturligvis, men vi har noget at have det i. De seneste år har de 2 ovennævnte afdelinger begge været certificeret af Dansk Sejlunion; som én af de få klubber i Danmark. Vore instruktører har hermed fået de officielle blå stempler, og dermed har vi de synlige beviser på, at Sejlklubben arbejder med de rigtige metoder for at nå de rigtige mål

Entusiasme

Ringkjøbing sejlklub er interesseorganisationen for alle, der har lyst til at lege på vandet med udgangspunkt fra Ringkøbing. Gennem alle hundrede år har klubben været drevet af entusiasme og frivillighed. Vi varetager medlemmernes interesser, vi hjælper og støtter hinanden. Men derudover arbejder vi for hele Ringkøbings interesser. Vi vil sætte Ringkøbings navn på landkortet som byen med stærke relationer til vandet, til fjorden og til havet. Ringkøbing er hele vestkystens hyggelige lille perle. Lad os sammen arbejde for at fastholde og udbygge denne status. 

Velkommen

Du er velkommen i Ringkjøbing Sejlklub. Har du interessen, har vi mulighederne. Vi er friske på en prøvesejlads og en snak– for børn som for voksne.