2017

Generalforsamling i Ringkjøbing sejlklub Torsdag den 22. februar 2018

40 medlemmer mødt.  Referat af Peter Maarup

Ad. 1                   Jens Holm valgt til dirigent.

Ad. 2                   Bestyrelsens beretning. Formanden talte bl.a.  om fornøjelsen ved at være i bestyrelsen, når de forskellige afdelinger og medlemmer deltager aktivt, og man kan mærke engagementet. Antallet af unge og sejlerskoleelever har ikke været så højt, som de forrige år, men passet meget godt til antallet af trænere. Der er medlemsnedgang, mest blandt de unge, og vi vil gerne finde muligheder for at holde aktivitetsniveauet og tiltrække andre interesserede i sejlklubben. Klubhuset er blevet fornyet med nyt varmeanlæg, som fungerer fint. Vi leder efter nyt møblement. Er der nogen, som kan hjælpe? Vores regnskab fik gode indtægter fra deltagelsen i Waters og mistede en god sponsor gennem flere år. Det er der korrigeret for i det kommende budget. Havne ser efter muligheder og økonomi for stativer til opbevaring.  Nyt opbevaringssted på mark syd for Falck etableres inden isætning af både i 2018. Kølbådsafdelingen ganske tilfreds med deltagerantallet af både i kapsejladserne. 12 til 15 både hver gang.  De to distancesejladser forløb godt og gentages i 2018. Borkfolkene var flinke til at deltage og nærmede sig godt og vel sejrsskamlerne hver gang! Der savnes en dommerbåd til sæson 2018! Sejlerskolen havde mellem 11 og 13 elever i bådene og 4 instruktører. Der var et par instruktører på landlov, så det hele passede fint sammen. Certificeringen bliver fornyet i 2018.

Ad3.                    Regnskabet godkendt med overskud på 18.653 kr. mod budgetteret 760 kr.

Ad.4                    Budgettet for 2018 godkendt med et resultat på 1.810 kr.

Ad. 5                   Indkommet forslag fra bestyrelsen, med bemyndigelse til at indlede et samarbejde med vinter- og fjordsvømmeforeningen Neptun, blev ikke vedtaget!

Ad. 6a                Hanne Nielsen valgt som kasser

Ad. 6b                Thony Askjær valgt til kølbådsudvalget

Ad.  6c                Ulrik Kjær valgt som formand til jolleudvalget og Lars Fogh som menigt medlem i jolleudvalget

Ad. 8                   Heine Andersen valgt til revisor

Bjarne Schluter valgt til revisorsuppleant

Ad. 9                   Eventuelt: Bådmotorer malet i tyverisikret farve, specielle tyverisikringsbolte til påhængsmoterer søges, caps med logo og klistermærker med logo ønskes.

 

 

Dirigent Jens Holm