Extraordinær 2010

Ekstraordinær generalforsamling d. 10.april.2010

Dagsorden:

Valg af dirigent
Indkomne forslag
Evt.
Referat:

Ad 1:
Jens Holm blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og at den var beslutningsdygtig.

Ad 2:
Mogens Grimstrup blev foreslået som æresmedlem af Ringkjøbing Sejlklub.
Forslaget blev sat til afstemning, og det blev enstemmig vedtaget.

Ad 3:
Ingen indlæg


Jens Holm forestod dirigent-gerningen

 

Efter generalforsamlingen blev Mogens Grimstrup udnævnt til æresmedlem.