2012

Generalforsamling for 2012

Dirigent

 Jens Holm valgt. Konstaterede indkaldelse til generalforsamling i orden og at regnskabet sat op i klubhuset i følge vedtægterne

 Årsberetning

Flemming Merrild, formand
 Klubbens 100 år Jubilæums aktiviteter forløbet rigtig godt. Pinsearrangement, Sankt Hans fest i masteskuret, receptionen i klubhuset i november med efterfølgende fest på Hotel Ringkøbing.

Byggebudgettet overskredet med 23.000 kr. i 2012. men beløbet ikke stort i forhold til det vi har fået af nyindrettet klubhus med overdækket terrasse. Der blev slidt på de der hjalp til og nogle af os kunne næste bestå tømrer eksamen bagefter!

Peter Maarup, kølbådsudvalget, Sejlerskolen
18 elever og 8 instruktører. Nyt med daghold og ungdomssejlads. 3 både.

·         Jens Holm, Kapsejlads

Fortsætter respitsystem, som de foregående to år. Mogens stoppet, som dommer. Nils afløser, men kan ikke i det kommende forår! Her løser Martin og Bent, som er i dommerbåden, så godt det er muligt.

Thomas Kronborg
35 ungdomssejlere plus forældre til opbakningen.

Som noget nyt har Bork, Sunds og Ringkøbing lavet stævne sammen for elever, der er ældre end 15 i uge 32. Skal holdes på skift i de kommende år. I 2013 er det vores tur.

Noget nyt fra Ringkøbing, som nu breder sig, som ringe i vandene: Op og ned bane, hvor alle bådtyper sejler mod hinanden. Succes.

Årets ungdomssejler blev Andreas Funk

Årsregnskab

Alice Askjær
Årsregnskabet fremlagt. Udgifter til byggeri er udgiftsført.Dette til trods viser regnskabet kun et samlet driftsunderskud på 37.000,- . Fantastisk resultat. Regnskabet godkendt.

Budget 2013 blev fremlagt og accepteret uden kommentarer.

Indkomne forslag

Bestyrelsens forslag til kontingent 2013 blev vedtaget. Viser en moderat stigning.

Valg

 Formand                                                 Flemming Merrild               Genvalgt
Kølbådsudvalg (formand)                       Peter Maarup                                            Genvalgt
Kølbådsudvalg                                       Jens Holm                           Genvalgt
Jolle- og optimistudvalg                          Anders Askjær            Valgt (1 år)
Jolle og Optimistudvalg                          Jan Grimstrup                                 Genvalgt
Klubhus- og tursejlerudvalg                   Peder Hansen                                 Genvalg 
Reevisor                                                   Hejne Andersen                  Genvalgt
Revisorsuppleant                                    Jens Holm                           Genvalgt
Eventuelt.

Arbejdsweekender
Sponsorudvalg