Bastyrelsen 04.12.2011

Deltagere: Flemming, Svend, Peter, Hanne og ThomasDeltagere: Flemming, Svend, Peter, Hanne og ThomasAfbud: Dato: 04-12-2011Dagsorden:
1.   Godkendelse af referat
2.      Foreliggende skrivelser
3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder 
        Formanden
        Kassereren
        Kølbådsudvalg
        Jolle- og optimistudvalg
        Klubhus- og festudvalg
    Tågehornet/hjemmesiden
4. Sager til og fra havnen.
6. Evt.

 

1a Godkendt referat : Referatet fra sidste møde blev underskrevet og godkendt
2: Skrivelser:   Formanden Jes ansøger politiet om at få godkendt vejen ved havnen til transport af både, i forbindelse med søsætning og optagning.  Peter Lambæk har indkaldt til vores første møde angående RS 100 år.Deltagere er: Flemming  Thomas Hanne Peter Svend Peter LambækMødet er fastlagt til den 30/1-2012 kl. 19 i klubhuset.


Kasseren: Gennemgang af regnskab for 2011. Regnskabet blev godkendt og blev fundet yderst tilfredsstillende. Budget for 2012 blev gennemgået i detaljer. Alle udvalg gik deres budget nøje efter. Vi fandt alt OK 

Kølbådsudv :
Jolleudvalget:
Klubhusudv. Alle vinduer i vores vinterhave er repareret af: Jan Olsson, Claus Nielsen, Knud Sørensen. Ludbehandling af væge i klubhuset starter den 26/1-2012 og vi har nu en aftale med Thomas om at køkken og hjørne vindue er færdig på det tidspunkt.Holdet består af: Flemming Sørensen       Grethe Sørensen       Birthe Bækdahl       Knud Sørensen       Hans Jørgen Flytkjær       Arne Lauridsen       Kim Specht       Svend DybdahlPlanen er at mødelokale, køkken og vinterhave skal stå færdig til vores generalforsamling den 22/2-2012  
På Brugermødet for Ringkøbing havn den 28/9-2011 står der i referatet: Orientering fra Ringkøbing Sejlklub. I forbindelse med fortøjning af både, forventes det, at der er 4 steder, man kan fortøje sin båd. De franske skruer sidder ikke for godt fast i træet. Træet er ikke for godt. Havnefogeden oplyser, at der ikke kan sættes gennemgående bolte i, fordi der ligger flydere under broen.  Havnen ønsker, at få repareret træværket og pullerterne.   På mødet blev det bekræftet at det er kommunens juridiske ansvar hvis pullerterne ikke kan holde, og der derved sker skader på bådene.  (Det er ikke med i referatet. Svend kontakter Rita Sand Thomsen for at få det med i referatet.)

 

Evt: Næste møde:   Generalforsamling den 22/2-2012
Referent Svend Dybdahl