Januar 2018

2017:
Medlemstilbagegang. Der har i løbet af året været ca. 20 udmeldinger.
Godt afviklet DBO surferstævne med overskud.
Fjordsvømmere har nogle gange lånt klubhuset som forsøgsordning.
Ungdomsafdelingens store RIB er blevet ombyttet med en Falcon 360, der bedre opfylder vores behov. Dette fremgår først af regnskab 2018, da det er her, den egentlige ombytning finder sted.
Sejlermæssigt en rigtig god sæson, hvor arrangementerne har kørt perfekt.
På trods af medlemstilbagegang viser udkastet til regnskabet et komfortabelt overskud. Dette skyldes ikke besparelser, men det er lykkedes at finde ekstra indtjeningskilder.

2018:
Udsigt til yderligere medlemstilbagegang - spec. i ungdomsafdelingen. Vi gør en indsats i 2018 til imødegåelse.
Vi er blevet spurgt af DBO igen. Vi takker "ja" og foreslår 15-16/9.
Bruseautomaterne i de gamle baderum er i stykker og skal udskiftes. tilbagebetalingstiden på investeringen er ca. 10 år. Som et forsøg vedtager vi at fjerne automaterne (med undtagelse af det lille baderum).
IF’eren bliver sat til salg.

Generalforsamling
Fastsat til d. 22. februar kl. 19
Forslag til ledige poster er næsten faldet på plads.
Elementer til budgettet fremlagt og diskuteret
Bestyrelsen fremsætter forslag vedr. vores fremtid med Neptun.

Næste møder:
Bestyrelsesmøde: 5/2 kl 17.00
Generalforsamling: 22/2 kl 19.00