Referat fra bestyrelsesmøde i Ringkjøbing Sejlklub, mandag d. 28/8 2017.09.05

Deltagere: Flemming Merrild, Pia Strandbygaard, Svend Dybdahl og Bjarne Schlüter (referent)

 

Dialog med Fjordsvømmerklubben Neptun:

Christina fra Neptun kom på besøg og fortalte om Neptuns ideer omkring etablering af deres fjordsvømmer- og vinterbaderklub. Bestyrelsen arbejder videre med ideer omkring et eventuelt videre samarbejde.

Det aftaltes at vi sammen snarest tager til Bork og ser på de faciliteter de har fået bygget dernede.

Økonomi, Bjarne:

Budgetopfølgning fremlagdes. Der mangler endnu nogle kontingenter at blive betalt; disse rykkes snarest. Pia har kapret et nyt medlem (som også kunne være træneremne).

Udgiftssiden følges tæt.

Klubhus, Svend.

Tur til Karup og besøg på beddingen i Hvide Sande er under planlægning.

Der skal gøres noget ved entreen. Svend har kontakt til en som kan ludbehandle entreen. Flemming kender en som kan vandskure murstensvæggen i entreen og vi vil finde en ny lampe.

Masten udenfor skal lægges ned og renoveres.

Jes siger at Fee WiFi dækker hele havnen. Det gør den ikke. Bjarne følger op.

Hovedsenderen på havnekontoret kan dække WiFi i klubhuset. Klubbens internetforbindelse er derfor blevet opsagt.

Molen ved mastekranen vil blive renoveret og vil stå færdig i god tid inden første bådoptagning.

Broen ved siden af slæbestedet er meget vakkelt og har været diskuteret på havnens brugermøde. Flemming fornemmer stemningen i retning af at den er på vej til at blive lavet i løbet af det tidlige efterår.

Pia og Lars From har en plan hmt til et arrangement af afriggerfest og standerstrygning d. 4/11.

Jolleafd, Pia:

Er nede på ca 20 sejlere og har ikke været på jagt efter flere fordi der ikke har været trænerkapacitet. Det lysner nu idet der er kommet nogen hjem fra efterskole. Desuden er der kommet en voksen som sejler europajolle som gerne vil hjælpe til med jollerne.

Arrangement d. 17/9 sammen med Bork hvor de kommer og sejler sammen med os hvor vi håber at dem der ikke har haft så mange timer på vandet pga vejret vil kunne få en god dag. Bork har nemlig haft den samme oplevelse og har samme behov.

Kølbådsudvalg, Flemming på vegne af Peter:

Vi har 12 sejlerskole elever i år. 3 elever er blevet refunderet 50% pga manglende undervisning som følge af en instruktør der er stoppet.

Instruktørerne indstiller til at IF’eren bliver solgt. Men den er billig i drift og vi håber stadig på at der kommer rykind i sejlerskolen til næste år.

Formanden, Flemming:

Waterz: Vi skal nok sørge for at få teltene både op og ned så vi kan få tjent de penge til klubkassen. Vi gør alle en indsats for at finde hjælpere.

Klubben er tilbudt at overtage en IF’er som står på en jollevogn i Tarm. Brugbare sejl og er lige til at sætte i vandet. Men vi har ikke noget at bruge den til. Vi takker nej.

Jolleformand og kasserer søges til efter næste generalforsamling.

Næste møde 23/10 2017, kl. 19.00.