September 2020

Tid: Mandag den 7. sep kl. 19.00
Mødedeltagere: Hanne, Peter, Anders, Karen suppleant for Svend, Flemming
Sted: Klubhuset

 1. Godkendelse af sidste referat
  1. Referat godkendt
  2. Nyt fra formanden
   1. Flemming og Peter deltog i havnemøde i Tarm sammen med de øvrige havnegrupper og blev positivt orienteret om Ringkøbing havns fremtid Der er afsat 25 million kr. de næste 4 år samt 1,9 million kr. til ny 20 tons bådkran. Vi vil fremover blive inviteret til plan- og inputmøder vedrørende det nye havneområde.
  3. Kasseren
   1. Budgettet følges, og der er kommet 6 nye par med båd medlemmer. Vi er pt. 120 medlemmer.
  4. Ungdomsudvalg
   1. Der trænes og sejles, og der er netop lavet lille promototionfilm, som forventningerne er store til. Gammel totaktmotor skal sælges.
  5. Kølbådsudvalg
   1. Kapsejladserne er i fuld gang, og der er mellem 8 og 12 både afsted hver gang samt en tidtagerbåd! Alle kapsejladsbøjer er nu på plads og ny kaffebøjer skinner og vand og by.
   2. Sejlerskole ligger ikke stille mere, og der er 10 elever i gang. De når ikke meget sejlads i år, men er glade og melder sig nok til næste sæson.
  6. Klubhus- tursejlerudvalg
   1. Karen er ved at komme godt i gang. Rengøring er der enighed om at holde på et højt niveau også igennem vinteren.
   2. Datoer: 1. november Standerstrygning - 9. december Julehygge
   3. Og et par arrangementer i vinterperioden. Mere herom senere.
   4. Vi gennemgik klubudlåningen og gør mere klar til fremlæggelse på generalforsamlingen ved næste møde. Vi følger det nuværende regelsæt, som er vedtaget på generalforsamlingen i 2002. Den nuværende beskrivelse på hjemmesiden tilrettes.
  7. Evt. Intet!
  8. Næste møde. Afholdes 18. november kl. 19.00 i klubhuset