Sep 2010

1a Godkendt referat : Referatet fra sidste møde blev underskrevet og godkendt

Formanden
Vi har fra kommunens hjemmeside hentet referatet fra udvalgets behandling af "havnetakster 2011. Heraf fremgår det, at sejlklubben fremover skal betale for havnepladser og arealleje. Det fremgår ligeledes, at vi kan søge lokaletilskud for leje af pladser brugt af vores ungdomsafdeling. Vi har endnu ikke fået henvendelse fra forvaltningen, så vi kender endnu ikke konsekvensen, men bestyrelsen anslår de fremadrettede udgifter til ca, 15.000,- Vi forstår ikke, at man vil være bekendt at pålægge os en "ekstra skat" på vores frivillige arbejde. Vi anslår, at muligheden for at ændre beslutningen er minimal, men vi retter alligevel henvendelse.

Svend og Flemming har deltaget i brugermøde. I referatet herfra kan vi læse, at der er givet afslag på havnefogedens ansøgning om midler til vedligeholdelse af pælene i marinaen. Et punkt, der ikke blev behandlet på mødet, men som er tilføjet referatet.  Flemming vil anmode kommunen om at vedligeholde både pæle og flydebroer da begge dele trænger til reparation.

Vi har fået en henvendelse fra et medlem, det foreslår, at vi laver en "nostalgi aften". Flemming vender tilbage med et OK.

Generalforsamlingen er fastlagt til den 24/2-2011

Kasseren:
Vi havde en gennemgang af vores regnskab og budget for 2010 til dato. Hanne havde også helt klare forventninger til hvordan det vil ende 31/12-2010. Desværre bliver der en del overskridelser af vores budget. Det er der mange forklaringer på. De fleste har vi ikke haft nogen indflydelse på, men andre har vi, og det skal vi gøre meget bedre i 2011. Det var alle enige om.

Kølbådsudvalg :
Peter vil planlægge et trim møde i fællesskab med North Sails den 24/2-2010

Sæsonen 2010 er forbi. 1 H båd er klar til at blive taget op. 1 er stadig i brug. 

Udvalget har planlagt et møde hvor fremtidsudsigterne for udvalget skal kulegraves. Der skal planlægges budgetter, fremtidsudsigter for trænere og elever.

Bestyrelsen vil få et referat fra dette møde, ved vores næste bestyrelses møde.

Jolleudvalget:
Thomas vil sørge for, at RS bliver opgraderet som en ungdomsvenlig sejlklub. Målsætning inden udgangen af vinteren 2010-2011

Thomas + Jesper + Flemming deltager i kursus tilrettelagt af Dansk Sejlunion.

Den 13. november er der planlagt Net party.

I december er der planlagt juleafslutning.

Thomas vil forsøge at sælge det sidste båd stativ for kr. 1500 pr år.

Thomas og Jesper laver et link fra vores hjemmeside til relevante sider i Dansk Sejlunions hjemmeside.

Sommer sæsonen 2010 er forbi, RS har fået 10 nye elever siden sommerferien. Udvalget holder afslutning den 16/10-2010, med spisning. Forældre er også inviteret.

Klubhusudvalg. 
Ilse og Karen har et overskud fra kantinedriften på kr. 3000 som de gerne vil bruge til nye bambusstole i udestuen.

Hvert enkelt bestyrelsesmedlem vil udarbejde en plan om hvordan de ønsker udestuen møbleret.

Vi vil forsøge at lave en sommerfest i 2011 som vi kan være bekendt. Den skal planlægges sammen med kalenderen i november, i fællesskab med Kølbådsudvalget og jolleudvalget. Der skal være bindende tilmelding til denne fest.

Standerstrygning 6/11-2010 kl. 14.00 RS er herefter vært med kaffe og wienerbrød. Øl kan købes

Dueligheds kursus er i fuld gang med Mogens Grimstrup som instruktør i klubhuset hver onsdag hele vinteren

Vi forventer at starte VHF kursus om torsdagen startende den 14/10-2010

På vores hjemmeside og pr. sms vil vi annoncere vores tur til Karup lufthavn.

I april 2011 vil vi i samarbejde med Marinehjemmeværn lave en aften med 1. hjælp.

Skuret er malet færdig. Udvalget vil udarbejde et regulativ for dette.

Jeg har forsøgt at få opgraderet vores internet forbindelse fra 5 Mbit til 20 Mbit  U/B. Det kan ikke lade sig gøre, det vil koste kr. 100 mere pr måned, så det har jeg afslået.

Evt:               Næste møde  17/11-2010

Referent Svend Dybdahl