KLUBHUS- OG TURSEJLERUDVALGET

 • Påser og sørger for vedligeholdelse og rengøring af klubbens bygninger og udenomsområde med tilknytning til bygningerne.
 • Indgår aftaler for kantinedriften og rengøring af klubhus ved betalt hjælp.
 • Forestår udlejning af klubhuset i henhold til vedtagne regler.
 • Udvalget har bemyndigelse til at iværksætte mindre reparations- og vedlige­holdelses­arbejder under hensyntagen til budget.
 • Arrangerer de faste arrangementer: Standerhejsning, Sankt Hans bål med båltaler, Sommerfest, Stander­strygning, Afriggerfest..
 • Arrangerer desuden faglige og sociale arrangementer efter medlemmernes ønsker, tilslutning og behov
 • Koordinerer tilmeldingerne til Pinseturen med Bork Bådelaug.
 • Varetager motorbåds- og tursejlernes interesser.
 • Arrangerer fælles tur- og orienteringssejladser.
 • Arrangerer undervisning, ekskursioner og klubaftner i vinterhalvåret.
 • Påser, at alle informationer, der vedrører udvalget, er opdaterede på hjemmesiden.

Svend Dybdahl

formand klubhusudvalget

Olaf Funch Petersen

Medlem klubshusudvalget

Poul Majlund

Medlem klubshusudvalget

60708707
bipoma@mail.dk