KLUBHUS- OG TURSEJLERUDVALGET

  • Påser og sørger for vedligeholdelse og rengøring af klubbens bygninger og udenomsområde med tilknytning til bygningerne.
  • Indgår aftaler for kantinedriften og rengøring af klubhus ved betalt hjælp.
  • Forestår udlejning af klubhuset i henhold til vedtagne regler.
  • Udvalget har bemyndigelse til at iværksætte mindre reparations- og vedlige­holdelses­arbejder under hensyntagen til budget.
  • Arrangerer de faste arrangementer: Standerhejsning, Sankt Hans bål med båltaler, Sommerfest, Stander­strygning, Afriggerfest..
  • Arrangerer desuden faglige og sociale arrangementer efter medlemmernes ønsker, tilslutning og behov
  • Arrangerer undervisning, ekskursioner og klubaftner i vinterhalvåret.
  • Påser, at alle informationer, der vedrører udvalget, er opdaterede på hjemmesiden.

Karen Andersen

formand klubhusudvalget

Lone Behr

Medlem klubshusudvalget