2018

Generalforsamling i Ringkjøbing sejlklub onsdag den 27. februar 2019

1. Jens Holm valgt til dirigent.

2. Formanden Flemming Merrild nævnede i sin beretning bekymring omkring det faldende medlemstal. Fra 168 til 107 på 10 år og meget kraftigt faldende de sidste tre år. Der skal nytænkning til. Orientering fra kommunen vedrørende tiltag og arbejder ved havneområdet er meget dårlig og skal forbedres. Vores hjemmeside er blevet sponsoreret til ny opsætning, vi mangler blot hjælpe til at få det gjort. I øvrigt savner klubben et sponsorhold, som har gåpåmod til at finde flere sponsorer!

Svend Dybdahl forsatte på klubhusudvalgets vegne og sagde bl.a. at nu var klubhusets terrasse og indgang færdige, og varmtvandssystemet bliver tjekket og justeret.

Kølbådsudvalget, sejlerskolen havde 15 elever i gang og fået en ny træner. Lidt venteliste og mangel på ekstra instruktører. Næste år, 2019, tegner også til at blive godt, sagde Peter Maarup

Kølbådsudvalget, kapsejlads er i gang for fulde sejl. Der var op til 15 både til sejladserne om onsdagen og til langdistancesejladserne. Der havde været lidt bøvl med bøjer ellers ikke. Hjemmeværnet havde bl.a. hjulpet med optagningen.

Ulrik Kjær fra jolleafdelingen var klar til endnu en sæson og denne gang prøves med videofilm og andre hvervekneb. Der forventes godt gang i den igen efter en lidt sløj sæson i 2018.

3. Årsregnskabet godkendt med lille underskud på 337 kr. meget tæt på det budgetterede på 1.800 kr.
4. Budgettet på 10.000 kr. og de hævede kontingentsatser godkendt.

5. Der var ingen indkomne forslag.

6. Flemming Merrild valgt til formand.

7.
a. Jens Holm og Peter Maarup valgt ind i kølbådsudvalget.

b. Poul Mejlund valgt ind i Klubhusudvalget.

c. Kristian Mortensen valgt ind i jolleudvalget.

8.
a. Heine Andersen valgt til revisor.
b. Bjarne Schlüter valgt til revisor suppleant.

9. Forsikringsafklaring omkring kommunens kørsel med de nye stativer. Igen nævnt kommunens langsomme reaktion på reparationer.


Referent Peter Maarup


Dirigent Jens Holm