Apr. 2020 

Mødested: Ringkjøbing sejlklub

Mødedeltagere: Flemming Merrild, Svend Dybdahl, Hanne Nielsen, Anders Mikkelsen, Peter Maarup

1. Godkendelse af forrige referat.

Godkendt.

2. Formanden orienterer

Kort om generalforsamlingen og vi gennemgik organisationsplan og der var nogle rettelser under Kasseren, som fremover sørger for børneattesterne.

Derudover en del andre tilrettelser

3. Regnskab

Budgettet indlagt i Conventus. Opkrævninger af kontingent er sket og underskrivning af tilskudsansøgninger til lokaler og medlemmer foretaget.

4. Junior afdelingen

Havde netop afholdt møde og aftalt opstartstidspunkter og plan for flere elever. Forventer at komme i vandet 30. april. Flere tiltag som svømmeprøve og infomøde stoppes på grund af coronavirussen. Mere info sene

5. Kølbådsudvalget

Kapsejlads datoer er aftalte. Der er indkøbt den sidste manglende bøje til kapsejladsbanen.

Sejlerskolen har afholdt opstartsmøde og forventer et godt år, men mangler stadig instruktører. Er lidt på standby med opstart i april.

6. Klubhusudvalget

Svend sygemeldt. Ingen repræsentanter mødt. Udvalget orienteres af Flemming

7. Klubaktiviteter

Vi venter på coronanen og ser tiden an med aktiviteterne i marts og april. Mere info senere.

Standerhejsning den 4. april kl. 15.00

Både i vandet 3- 18- og 25. april. For tidligt for en del af medlemmerne. Et tidspunkt i maj ville være fint.

8. Evt. 

10. Næste mødeSvend sygemeldt. Ingen repræsentanter mødt. Udvalget orienteres af Flemmingkke Aftalt

 

Den 28. maj kl. 19.00 i sejlklubben