2014

Referat af Generalforsamling i Ringkjøbing sejlklub

Afholdt den 26. februar 2015 i klubben

Referent Peter Maarup

 

30 medlemmer mødt.

1) Jens Holm valgt til dirigent. Konstaterede generalforsamlingen lovlig indvarslet.

2) Formanden, Flemming Merrild aflagde sin beretning og roset klubben for at være medlemmernes klub. Arbejderne med de planlagte reparationer med klubhuset næsten færdige, det havde været et stort arbejde at få udført de sidste år. Der konstateres stadig medlemstilbagegang, og han førte lidt PEP-talk til generalforsamlingen omkring det at få nye medlemmer tilknyttet klubben.  Bestyrelsen havde igangsat hvervningskampagner. Bl.a. fået lavet reklamespot i Ringkøbing biograf. Reklamen kører hele året 2015. Den forventes der meget af.

Kølbådsudvalget: Sejlerskolen ved Peter Maarup, supplerede formandens beretning med at det havde været et kanonår vejrmæssigt med masser af sejlertimer på vandet. Eleverne i sejlerskolen deltog trofast i sejladserne. Certificeringen af Sejlerskolen godkendt til fortsættelse.

Kølbådsudvalget forsat ved Jens Holm , kapsejladserne fungerer fint med de nye måleregler.  Næste sæson bliver der flere starter og en distance kapsejlads

Ungdomsafdelingen ved Thomas Kronborg, havde også haft en god sæson. Bl.a. med juleafslutning, netparty, god pinse fremvisning. (Til vands/i luften arrangement i Ringkøbing by.)

Dansk Brædt Union havde afholdt stævne i august med hjælp fra Ungdomsafdelingen med stor succes. De kommer stærkt tilbage i næste sæson!

Sunds, deres venskabsklub fungerer samarbejdet omkring de forskellige arrangementer rigtig godt.

Kristen klub og tursejlerudvalgte meldte klubhus færdigt og nævnede kommende øl smagning på programmet. (nyt regnskabsår)

3) Regnskabet godkendt med minus på 26.975

4) a.  Budget godkendt på minus 7.000 kr.

b. Kontingentforslag på plus 25 kr. på sidste års kontingent godkendt

c. Forslag angående frihavnsordning modtaget. Vil blive viderebehandlet af bestyrelsen på kommende møde

5) Bestyrelsen Formand Steven Diemar, Thomas Kronborg, Peter Maarup, Kristen Mejer

Kasser Alice Askjær

6) Jolleudvalg Anders Askjær, Jan Grimstrup, Thomas Kronborg

Kølbådsudvalg Thony Askjær, Peter Maarup, Jens Holm

Klubhus/tursejlerudvalg, Peder Hansen, Knud Andersen, Kristen Mejer

7) Hejne Andersen revisor, Jens Holm suppleant

8) Intet

 

Dirigent Jens Holm