Ringkjøbing sejlklub bestyrelsesmøde tirsdag den 12. dec 2022

Referat bestyrelsesmøde

Mødested: Ringkjøbing Sejlklub

Mødedeltagere: Flemming Merrild, Hanne Grønbjerg Nielsen, Anders Mikkelsen

 1.  Godkendelse af forrige referat.
  1. Referat godkendt
 2. Formanden orienterer
  1. Søsætningsprocedure diskuteret.
  2. Mulige søsætningsdage der er foreslået: 01/04, 15/04 og 29/04.
  3. Flemming og Peter tager en snak med havnefogeden ang. Dette.
 3. Regnskab
  1. Få overskridelser på budgettet, regner med et underskud på ca. 17.000 kr. budgetteret 30.000. Flemming følger op på sponsoraftale med Ringkjøbing Landbobank. Der søges om tilskud fra kommunen til vinduer + udestue.
 4. Junior afdelingen
  1. Der har været afholdt julehygge med stor tilslutning fra forældre og årets jollesejler er blevet kåret. Anders tager en snak med Thony Askjær, angående om han evt. vil hjælpe til med at vedligeholde følgebådene. Anders tager en snak med Rasmus og Konrad om de vil overveje at komme tilbage i ungdomsafd. Som trænere.
 5. Kølbådsudvalget
  1. Susanne Plesner stiller op som formand eller ikke det store nye.
 6. Klubhusudvalget
  1. Dato for besøg af Navy repairs sættes ind i kalenderen
  2. Dato for besøg af dansk søredning sættes ind i kalenderen
 7. Klubaktiviteter
  1. Navy repairs kommer i klubben den 8. februar 2023
  2. Dansk Søredningstjeneste kommer til klubben den 18. januar 2023
  3. Generalforsamling den 23. februar 2023
 8. Eventuelt
  1. DS kontaktes om, vi kan nægte optagelse af medlemmer
  2. Budgetter sendes til Hanne inden næste møde
 9. Næste møde er tirsdag den 18. januar klokken 19.00 

Referent med foretræde for bestyrelsen, Anders Mikkelsen