Ringkøbing Havn

Havnen er kommunal ejet. Den er med i frihavnsordningen. Det betyder at alle med fast havneplads i fremmed frihavn, frit kan benytte havnen i op til 2 døgn. Husk at melde dig hos havnefogden alligevel. Med en havneplads i Ringkøbing Havn har du så til gengæld de samme rettigheder i andre frihavne.

Strøm betales efter forbrug. Kort til betalingsautomaterne købes i automaten ved det offentlige toilet.

Ringkøbing Havn er én af sejlklubbens vigtigste samarbejdspartnere, men derudover har klubben intet med havnen at gøre. Alle henvendelser rettes til havnefogden.

Se iøvrigt havnens hjemmeside.