2022

Generalforsamling i Ringkjøbing sejlklub Onsdag den 23. februar 2023

30 medlemmer mødt. Referat af Peter Maarup

Ad. 1 Jens Holm valgt til dirigent.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning: Formanden, Flemming Merrild, berettede om god aktivitet i klubben. Dog en lille tilbagegang i medlemstal fra 132 til 128. Der var sat nye vinduer i en del af klubhuset, den øvrige del mod syd står for tur næste år. Renoveringen af havnen går langsomt, og vi bliver for dårligt informeret af kommunen. Flemming takkede mange gange af, som formand og meldte, at han har mange gode minder tilbage fra 2009, hvor han intetanende om sejlerforhold tiltrådte, som formand. Han takkede Jens Holm, som holder som kapsejladskoordinator.

Ungdomsafdelingen, Anders Mikkelsen, har godt gang i de små nye sejlere og er glad for Malenes store hjælp med madlavningen, som er et godt samlingspunkt efter sejladserne. Vil gerne have et par trænere mere til at hjælpe.

Kølbådsudvalget, kapsejlads ved Jens Holm, berettede om gode og mange kapsejladser. Jens stopper også karrieren, som kapsejladsleder og mindes også mange gode timer sammen med teamsene. Tak til pølsedamerne og held og lykke fremover til hans afløsere. Han fortsætter kapsejlads. Nu vil han til at kun tænke på at vinde!

Kølbådsudvalget, Sejlerskolen ved Peter Maarup, fik 11 sejlerskoleelever igennem sejladsøvelserne sammen med de øvrige instruktører. Der meldte sig en ny instruktør, Susanne Plesner. Hun holdt til presset og vil gerne fortsætte. Mange tak for det. Olaf Pedersen og Henning Andersen lægger deres egen både til. Tak for det, Susanne gør det også af og til.

Klub- og tursejlerudvalget ved Karen Andersen berettede om stor aktivitet. Man blev helt forpustet. Klubhus renovering, kørestolsrampe, ny opslagstavle, nyt husorkester og udendørs vedligehold.

Ad. 3 Regnskabet fremlagt af Hanne Grønberg for 2022. Det blev godkendt med underskud på 19.214 kr. mod budgetteret et underskud på 30.625 kr.

Budgettet for 2023 godkendt med et resultat på minus 54.457 kr. Underskuddet skyldes udskiftninger af vinduer og nyt gulv i udhuset i klubhuset.

Ad.4 Ingen indkomne forslag

Ad. 5 Peter Maarup valgt som formand for klubben

Ad. 6 Hanne Grønberg Nielsen er kasserer

Ad. 7 Susanne Plesner valgt som formand for Kølbådsudvalget

Karsten Føns var på valg, og ønskede ikke genvalg. Der er pt. en vakant i udvalget.

Ad. 7 Johannes Jeppesen indvalgt i Klub- og tursejlerudvalget

Ad. 7 Kølbådsudvalget består nu af Lars From og Lars Fogh. Begge nyvalgte.

Ad. 8 Heine Andersen valgt til revisor og Bjarne Schluter, til revisorsuppleant.

Ad. 9 Svend Gredal vil gerne have klubben indvalgt i danske tursejlere. Mange bakkede om det.

Flemming mangler serveringspersonale til Fjordrevyen lørdag den 25. marts. Revyen har netop sponsoreret 8.000 kr. til sejlklubben!

Hans Henrik Jakobsen vil gerne, at klubben deltager og diskuterer havneområdets fremtid med de involverede parter.

 Dirigent Jens Holm