D. 28.08.2013

Økonomi
Årets resultat forventes at ligge meget tæt på budgettet - et underskud på 15.000,-

Klubhus- og tursejlerudvalget
Den ny indgang i gavlenden er udskudt til foråret 2014
Oprydningsdagen er fastsat til d. 10.sep. kl. 18

Ungdomsafdelingen
Forskellige markedsføringstiltag blev diskuteret. Medlemstallet er jo faldende.
Sommercampen er gennemført med en fantastisk succes. Pænt resultat - også økonomisk. Fantastisk samarbejde med Sunds. Gode kompetente - og trætte hjælpere

Kølbådsafdelingen
Efterlyser en mere merkant opbakning fra DS. Efterlyser konkretiseringer af tidligere igangsatte projekter.
Ønsker nye procedurer for onsdagssejladser, hvor banen gennemgåes på skippermøde.

Formanden
Klubben er i den indledende fase omkring samarbejde med vindKRAFT, herunder Fritidsslusen og Ungdomsringen.
Opdatering af hjemmesiden diskuteret.

Næste møde
14. nov. kl. 19