Bestyrelsesreferat d. 2.10.19

Referat af bestyrelsesmøde Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Flemming Merrild, Hanne Grønbjerg Nielsen, Svend Dybdahl, Ulrik Kjær, Peter Maarup
1. Referat fra forrige møde godkendt

2. Formanden orienterede:Havnen er gennemgået af konsulentfirma, og rapporten konstaterer at tilstanden er dårlig/meget dårlig visse steder, og kommunen skal nu tage beslutning om, hvad der skal ske.
Kranen er ikke værd at reparere, og der bliver i år anvendt mobilkran til at bådløftene
Neptun, fjordsvømmerne, er begyndt at bygge badebro og får sauna op igen i vinter.
Masteskuret må benyttes af medlemmer til lager af master. Ikke cykler og bordtennisborde! Der bliver sat regelsæt op. Ikke medlemmer med master i skuret får henvendelse om medlemskab af Hanne og Peter. 
3. Regnskab: Budgettet forventes at holde - måske med et plus.
4. Juniorafdelingen:Første prioritet er at få samlet en instruktørgruppe igen, og det særligt efter sommerferien 2020. Instruktørerne skal i skole/flytter væk fra Ringkøbing.Mayday bør udsendes og flere mulige emner til opgaverne findes.
Forældregruppen involveres og hjælpe med at finde løsninger
Ulrik genopstiller ikke og kan kun hjælpe til sommerferien
Antal elever er pt. 7, og her skal der også arbejdes med øgning, specielt hvis instruktørantal kan opretholdes. Her er forældregruppens hjælp også nødvendig til promovering.
Materiellet fra afdelingen oplagres hos Olaf Petersen i vinter og må godt blive der næste år, hvis afdelingen ikke kan anvende alle bådene.
Eventuelle både og motorer med manglende reparationer bør disse udføres, så der står både, som er i orden.
5. KølbådsudvalgetSæsonen er slut i kapsejladsafsnittet og sejlerskolen, og sejlerskole bådene afrigges. Mange deltagende både til kapsejladserne. Gået ok med fast manglende dommerbåd.Der har været 20 elever i sejlerskolen. Mangler også her instruktører.
6. Klubhusudvalget:Svend havde flere gode forslag til vinteraktiviteter. Disse udsendes med hurtigst muligt, når aftalerne er på plads. Se listen over klubaktiviteter.
Masteskuret får sat regelsæt op vedrørende brug.

 


7.  Klubaktiviteter:

3/11-2019 kl 14.00  Standerstrygning                                   
Klubben er vært ved kaffe og wienerbrød                                   
Flemming holder talen  / Svend stryger standeren

4/12-2019 kl 19.30  Julehygge                                   
Olaf og Inger har et indlæg på ca. ½ til 1 time fra deres lange ferietur.
Klubben er vært ved Gløgg og æbleskiver                                   
Tag en pakke med til ca. 25 kr. p. p. til raflespil
Tilmelding til Hanne Nielsen        

8/1-2020 kl 19.00    Flemming & Grethe Sørensen - Svend Gredal & Birgit Knudsen - Jørgen & Linda Nielsen holder en klubaften med foredrag + foto fra en lang ferietur til bl.a  Stokholm

22/1-2020 kl 19.00  1. Hjælp + Sikkerheds kursus i klubhuset                                   
Nicolaj Hvid fra Maritim hjemmeværn holder dette kursus for max 16 personer pris 85 kr.  p. p.
Tilmelding til Svend Dybdahl    

28/3-2020 kl 14.00  Udflugt til Blåtårn / Redningsstationen i Hvide Sande                                   
Lorentz Lauridsen / Henrik Kinch vil give en rundvisning og fortælle om sikkerhed til søs                                 
Vi forventer det vil vare hele eftermiddagen

Generalforsamlingsdato fastsat til den 26. februar kl. 19.30. 

8. Eventuelt 
9. Næste bestyrelsesmøde:  16.jan. 2020