Bestyrelsesmøde i Ringkjøbing Sejlklub onsdag den 8. oktober 2014 kl. 19.00

Alle mødt.
Ad.1 Opfølgning på ideoplæg:
Nyt tiltag med kun at annoncer på Facebook og vores hjemmeside
Fastholde medlemmerne i klubben.
De unge har nye både og bør bruge den nuværende flåde
Standup padling (SUB). Surfstævne godt. Kontakt den lokale surfklub og få lavet noget fælles. Vi har instruktører og materiel.
Ikke nemt at få sponsorer. Vi savner et sponsorudvalg.
Fællessejlads kulsejlet. Mangler Initiativtagere og nogle til at udføre arbejdet. Vi har god erfaring med f. eks. LandboBankens Powerboat arrangement. Invitere eventuelle sponsorer til tur på vandet eller arrangement på vandet. Teambuilding!
Ad. 2 Økonomi
Se udleveret ark.
Samlet konklusion underskud på 20.000 kr., og det er indenfor afvigelsen.
Største problem er medlemsnedgang og manglende sponsorindtægter.
Fra dags dato vedtaget, at honoreringen til fremtidige træner- og hjælper er en fest, hvor de inviteres til at komme, som tak for hjælpen. Dato fastsat til den 7. november kl. 18.00. Ændret til den 14. november 2014
Ad. 3 flere bestyrelsesmøder
Ja, for at kommunikeret meddelelser ordentligt ud til alle bestyrelsesmedlemmer. Flere møder en fordel.
Ad.4 Ny bestyrelse
Flemming ønsker ikke at fortsætte, så forslag til efterfølger skal findes. Og vi leder.
Ad. 5 Oprydnings/reparationsdag
Diverse reparationer står Kristen for. Jollerne kan komme i skur, og Olaf Pedersen i Ulfborg har tilbudt plads i udhus til jollerne.
Ad. 6 Vinteraktiviteter
Se ideoplæg! F.eks. Bygning af isbåd
Ølsmagning vedtaget. Thomas finder dato
Medlemmer kan komme med forslag i næste nyhedsbrev.
7. Faldende medlemstal
Nye tiltag. Unge finder andre muligheder. Fodbold, RIF tager en del. Sport på kryds. Ungdommen skal ud at skyde og udveksle erfaringer
Udbyde sejlerskolebåde til flere brugere. Lejekontrakt skal udformes.
Spørg eleverne hvad kan lokker flere til? PM laver oplæg
Spørge fabrikker om deres medarbejdere om sejlertur

Ad 8 Brugermøde. PM Referater

Ad 9 betaling for kørsel på 1 kr. For trailer kørsel og ved kurser betaler kommunen udgiften

Ad 10 Nye bådtyper. Vi vil spørge brugerne

Ad 11 Standerstrygning den 1. November kl. 14.00

Ad. 12 Kølbådsafdelingen

Ad 13. Ungdomsafdelingen godt surfstævne ros fra surferne om god organisering. Manglede dog lidt vind.

Ad 15. Generalforsamling den 25. Februar 2015

Næste bestyrelsesmøde onsdag 21. Januar 2015

 

Referent Peter Maarup