Bestyrelsen 10.11.2009

Deltagere:                          Flemming, Svend, Steen, Hanne og Thomas

Afbud:                                

Dato:                      10-11-2009
Dagsorden:

 1.   Godkendelse af referat

2.      Foreliggende skrivelser

3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder

 Formanden

 Kassereren

Kølbådsudvalg

Jolle- og optimistudvalg

Klubhus- og festudvalg

Tågehornet/hjemmesiden

4. Sager til og fra havnen.

 

6. Evt.