Mødested: Sejlklubben
Mødedeltagere: Flemming Merrild, Svend Dybdahl, Hanne Nielsen, Anders Mikkelsen, Peter Maarup

 1. Godkendelse af forrige referat.
Godkendt

2. Formanden orienterer
Hjemmesiden ajourført med hensyn til referater.

3. Regnskab
Følger budgettet
Undersøgt mulighederne for køb og sponsorering hos Billigt arbejdstøj i Spjald

 4. Ungdomsafdelingen
Ungerne trives med kapsejlads og madlavning. Sidste dag torsdag den 16. september. Derefter bådoptagning og klargøringer af motorerne. Eventuel afhæding af en ældre følgebåd

 5. Kølbådsudvalget
Kapsejladserne afholdt i god ro og orden! Sidst dag onsdag den 15. oktober
Sejlerskolen sejler med 14 deltagere i 4 både.

 6. Klubhusudvalget
Hjemtagning af priser på udskiftninger af vinduer.

 7. Klubaktiviteter
Kalender:

  • Standerstrygning lørdag den 6. november med start 16.30 og spise og hygge bagefter
  • Juleri den 8. december
  • Thyborøn Seawar museum med spisning i Lemvig den 29. Januar 2022
  • Generalforsamling torsdag den 23. februar klokken 19.00
  • Besøg i Hvide Sande- ikke endelig bestemt.

 8. Eventuelt

 9. Næste møde
onsdag den 13 oktober klokken 19.00 i klubhuset.