KØLBÅDSUDVALGET

  • Kølbådsudvalget varetager kølbådssejlernes interesser.
  • Kølbådsudvalget driver sejlerskolen.
  • Kølbådsudvalget fungerer som klubbens kapsejladsledelse for kølbåde herunder udvikling vedligeholdelse af respitsystemer samt afholdelse af temaarrangementer om kapsejlads.
  • Kølbådsudvalget sørger for opkrævning af kontingenter og gebyrer hvad angår sejlerskolen og kapsejladser.
  • Kølbådsudvalget holder klubbens kølbåde i en stand, der stedse svarer til ambitionsniveauet.
  • Kølbådsudvalget sørger for ryddelighed i masteskuret.
  • Påser, at alle informationer, der vedrører udvalget, er opdaterede på hjemmesiden

Susanne Plesner

Formand kølbådeudvalget

Lars From

Ansv. kapsejlads

Lars Fogh

Ansv. kapsejlads