Bestyrelsen 23.01.2010

Deltagere:                          Flemming, Svend, Arne, Hanne og Thomas

Afbud: Steen var forhindret, men Arne var indkaldt som repræsentant for kølbådsudvalget.              

Dato:                      13-1-2010
Dagsorden:

1.   Godkendelse af referat

2.      Foreliggende skrivelser

3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder

Formanden
Kassereren
Kølbådsudvalg
Jolle- og optimistudvalg
Klubhus- og festudvalg
Tågehornet/hjemmesiden
4. Generalforsamling

6. Evt.