Apr. 2020 

Mødested: Ringkjøbing sejlklub

Mødedeltagere: Flemming Merrild, Hanne Nielsen, Anders Mikkelsen, Peter Maarup

1. Godkendelse af forrige referat.

Godkendt.

2. Formanden orienterer

Coronavirus går i flere ting og forhindrer sammenkomster og klubaktiviteter.
Ejer af laserjolle, som har ligget på klubbens arealer er dukket op, og han har fået besked om at afhente båden.
Kodelåskombinationer skal ændres i masteskur til klubhusets nummer.

3. Regnskab

Opkrævninger af kontingent er sket. Der skal rykkes for 26 medlemmer.

4. Junior afdelingen

Infomøde stoppet. Åbning af træningsaftner efter gældende regler omkring corona. Anders foretager de nødvendige tiltag coronavirussen. Mere info senere

5. Kølbådsudvalget

Kapsejlads datoer er aftalte og der afholdes, hvis der er deltagere nok til at deltage efter gældende regler.
Sejlerskolen holder ingen sejladser. Vi kan ikke overholde virusreglerne. Efter sommerferien er der mulighed. Bådene er klargjorte og kommer i vandet.

6. Klubhusudvalget

Svend sygemeldt. Ingen repræsentanter mødt. Udvalget orienteres af Flemming, og Karen skal informeres mere om diverse nødvendige gøremål.

Rengøring sættes i gang og rengøreren for besked om, hvor og hvad der skal ske

7. Klubaktiviteter

Vi venter på coronanen og ser tiden an med aktiviteterne i maj og juni.

8. Evt. 

10. Næste møde

Den 28. maj kl. 19.00 i sejlklubben