Referat bestyrelsesmøde Jan. 2014

Regnskab fremlagt, godkendt og underskrevetVi er glade for, at kunne fremlægge et sådant resultat for generalforsamlingen
Budget vedtaget til godkendelse på generalforsamlingBudgettet giver råderum og albuerum
Bugettet balancerer
Meget moderat kontingentstigning
Generalforsamling planlagt.Det praktiske
Valg
Snak om mål, midler, nye tiltag mm. for 2014Et par ønsker forelægges generalforsamlingen under evt.
En del tiltag / ideer bliver søsat i løbet af 2014. Tovholdere er fundet
En del kommer ikke ud af vinterhiet.