Februar 2021

Tid: Onsdag den 3. februar 2021
Mødedeltagere: Hanne, Peter, Anders, Karen suppleant for Svend, Flemming
Sted: Ved Hanne og Peter hjemme på sin androidtelefon

 1. Godkendelse af sidste referat
  1. Referat godkendt
 2. Nyt fra formanden: Endnu intet møde med kommunen omkring renoveringer. Er dog blevet orienteret om, at der lægges planer og økonomien og alvorlighed i tiltrængte renoveringer prioriteres højt.
 3. Kasseren: årsbudget for 2021 på 14.000 kr. i overskud og årsregnskab for 2020 på overskud på 39.650 kr. fremlagt og klar til generalforsamlingens godkendelse. Overskuddet afviger i 2020 bl.a. på grund af indtægter fra stævner, udlejning af både til filmevent og vores lokaletilskud.
 4. Ungdomsudvalg: Ligger stille og venter på forårets komme og regler for afholdelse af aktiviteter. Planer for annonceringer er i gang.
 5. Kølbådsudvalg: Ligger stille og venter på forårets komme og regler for afholdelse af aktiviteter inden endelig igangsætning
 6. 6. Klubhus- tursejlerudvalg: Rengøring fortsættes, så der holdes rent og Coranaregler følges. Vedligeholdelse af baderum og toiletter samt maling af huset er på budgettet.
  1. Datoer: 11. april Standerhejsning klokken 14.00
  2. 17. maj oprydningsaften klokken 18.00
  3. 23. august oprydningsaften klokken 18.00
 7. Evt. Hanne ønskede udsættelse og følge DGI´s anbefalinger om udsættelse af generalforsamlinger. Flertal i bestyrelsen besluttede, at afholde generalforsamlingen digitalt
  1. Valg på generalforsamlingen:
   1. Formanden Flemming Merrild modtager genvalg
   2. Klub- og tursejlerudvalget Poul er på valg
   3. Kølbådsudvalget Jens Holm og Peter Maarup modtager genvalg
   4. Revisor Heine Andersen modtager genvalg
   5. Revisorsuppleant Bjarne Schluter modtager genvalg
  2. Formanden laver nyhedsbrev
 8. Næste møde ikke aftalt