Referat fra møde 6/9 2012 hos Svend Dybdahl – ang. RS 100-års jubilæum.

Deltagere: Svend, Karen, Flemming, Claus og Hanne. Afbud fra Jens.Dagsorden:Reception: 1. Indbydelse. 2. Happenings. 3. Musik. 4. Mad. 5. Jubilæumsskrift.Aftenfest: 1. Indbydelse. 2. Menu. 3. Musik. 4. Happenings (taler, events, sanghæfter) 5. Diverse (pyntning,diasshow)Økonomi.Næste møde.Ad reception:17/11 2012 kl.14-16.Flemmings forslag til indbydelse til reception blev godkendt. Indbydelse sendes til medlemmer på mail og til de tidligere formænd for RS pr. post. Hanne/Claus skaffer adresser på følgende formænd og sender dem til Flemming: Jens Konge Rasmussen, (Ingemann Lund),Hans Wiese, Aage Jørgensen, Gitte Jepsen, Karsten Pedersen, Finn Bækdahl, Mogens og Gitte Grimstrup, Claus Nielsen.Events kunne være afsløring af jubilæumsskrift. Flemming undersøger om RL vil sponsorere trykningen af jubilæumsbogen – en udgift på ca. kr.12.000,00 (kun trykkeomkostninger) mod lidt reklame i bogen.Vi ønsker ikke musik under receptionen.Svend undersøger priser på sandwich – vi skal nok bruge ca. 200 stk. Svend sørger for indkøb af øl, vand, vin, kaffe/the, småkager til receptionen.Karen og Hanne sørger for blomster. Vi bruger de duge der er i klubhuset og sorte servitutter fra RL samt fyrfadslys.Jubilæumsskrift/bog er under udarbejdelse.
Ad aftenfest:Flemmings forslag til indbydelse blev rettet til med frist for tilmelding og prisen blev fastsat til kr. 350,00.Festen holdes på Hotel Ringkøbing.Retomenu: sild, skipperlabskovs og citronfromage med vin samt øl/vand ad libitum samt kaffe. Natmad må folk selv købe, hvis det ønskes. Prisen for retomenu er på kr.425,00 til hotellet og RS giver et tilskud på kr.75,00 til hver kuvert. Alle deltagere i festen betaler selv for maden.Pyntning på hotellet: Hvide duge med grønne og røde servitutter – styrbord/bagbord – hvide/røde blomster - Karen bestiller det.Karen undersøger om vi kan få lov til at hænge en spiler og signalflag op i festlokalet.
Næste møde 5/11 2012 – og skriver vi ellers sammen på mail.

Svend har bestilt Anne Grethe & Frank fra Struer Sejlklub til at spille fra kl.18.15 og 7½ time frem. Udgiften på kr.5.000,00 hertil dækkes af onsdagsdamernes (Ilse og Karen) kasse.Festtalen skal holdes af Flemming.Claus laver billed-diasshow.Jens og Karen laver sanghæfte.