Bestyrelsen 25.03.2010

1a Godkendt referat : Referatet fra sidste møde blev underskrevet og godkendt      

Formanden
Konstituering af bestyrelse: Til næstformand blev valget Thomas , Hanne og Svend blev genvalgt som kasserer og sekretær. 

Kursus i Internet: den 21/4 sammen med Per Larsen vi forventer at være ca 20 deltagere. 

Kasseren:

 Gennemgang af regnskab og budget for 2010 det var OK (Hanne har ændret på layout)

Indtægter for annoncer OK

Lokaletilskud  Kr. 10.980 OK

Overskud fra kantine kr. ca. kr. 2.800 skal bruges til ny PC (Flemming)

Opdatering af vedtægter for RS

Opdatering af hæftet velkommen i RS

 Kølbådsudv :

 Jens Holm forsøger på at få fat i flere deltagere til vores Onsdags kap-sejlads 

Sejlerskolen: Peter er nu klar med en ny organisationsplan. 22 der kommer ud at sejle,

 5 fra sidste år og 17 nye elever .

 Jolleudvalget:

 Vi er i gang med teoriundervisning.

Der er 40 deltagere i alt.

Vi har elever på venteliste til efter sommerferien.

Lørdag den 20/3 havde vi net-party. Det blev afviklet perfekt.

 Klubhusudv.  

Der skal gøres hovedrengøring i klubhus før standerhejsning.

Vi vurderer vores samarbejde med motorbådsklubben. Vi holder os afventende hertil.

Vi skal forsøge at lave en aftale med Struer Sejlklub angående liggepladser i Struer havn.  

Evt: Næste møde den 25/5-2010 kl. 19.00

 

Referent Svend Dybdahl