Bestyrelsen 01.10.2009

Deltagere:                          Flemming, Svend, Hanne og Thomas

Afbud:                               

Dato:           07-10-2009
Dagsorden:

1.   Godkendelse af referat

2.      Foreliggende skrivelser

3.      Fast punkt på alle bestyrelsesmøder

Formanden
Kassereren
Kølbådsudvalg
Jolle- og optimistudvalg
Klubhus- og festudvalg
Tågehornet/hjemmesiden
      4. Sager til og fra havnen.

6. Evt.