Ringkjøbing sejlklub bestyrelsesmøde tirsdag den 6. sep 2022

Afholdtes i klubhuset 

Deltagere: Flemming Merrild, Hanne Grønbjerg, Anders Mikkelsen og Peter Maarup

 

Dagsorden:

 1. Godkendelse af sidste referat. Godkendt!
 2. Nyt fra formanden.a. Kommunen afholder workshop den 22. september om havnen og fremtiden omkring den. Flemming og Peter deltager med oplæg fra bl.a. Claus Nielsen.
 3. Nyt fra kassereren.
  1. Vi følger ganske godt budgettet. Medlemsantallet holdes, men ønskes gerne udvidet.
  2. Sponsoraftale med Landbobanken bør fornyes. Jolleafdelingen mangler bl.a. sejl og våddragter.
 4. Nyt fra ungdomsudvalg.
  1. Der er nu 9 ungdomssejlere, men der mangler stadig instruktører til fuld bemanding.
  2. Der afholdes aktivitetsdag den 17. september.
 5. Nyt fra kølbådsudvalg.
  1. Sejlerskolen har 11 sejlere og tilpas med instruktører. Flere er velkomne. God stemning blandt eleverne og instruktørerne.
  2. Kapsejladserne er rigtig godt besøgt- mangler måltagningspersonale!
 6. Nyt fra klubhus- og turudvalg.
  1. Vinduerne i kontoret og køkkenenden udskiftes her i efteråret, og vi forventer bedre isoleringsevne
  2. Grillaften den 15. september
  3. Standerstrygning den 6. november. Mere senere om arrangementet
  4. Vinteraktiviteter- mere senere. Der var flere forslag, men ingen fra udvalget tilstede.
 7. Evt.
  1. Vedr. Affaldssortering og åbningstider ønsker vi en anden ordning end faste åbningstider på havnens genbrug. F.eks. med koder til brugerne.
  2. Bådstativernes sommerholdeplads bør flyttes. Fylder for meget på P pladsen
  3. Vinteropbevaringspladsen bør befæstes med sten
  4. De offentlige toiletforhold bør forbedres
  5. Conventus har været hacket og brugerne bør skifte kode
  6. Optagning af både 24. september, 1. oktober og 8. oktober
  7. Hvem vil gerne være ny formand? Sendes ud med nyhedsbrev.
 8. Næste møde er den 26. oktober klokken 19.00 

Referent Peter Maarup