Juni 2020

Tid: Torsdag d. 11.06.2020 kl. 19.00
Mødedeltagere: Hanne, Peter, Anders, Karen suppleant fro Svend, Flemming
Sted: Klubhuset 

 1. Godkendelse af sidste referat
  • Referat godkendt
 2. Nyt fra formanden
  1. Grillen fastmonteret på terrassen. Vi afventer med at sætte hegn på der. Der er fundet stor sten i indsejlingen, som vi får rådighed over og skal have fundet placering til.(Flemming har dog i sine forsøg på grundstødninger ikke truffet den) DGI besøger vores græsplæne i uge 31 og Gitte Fjord(kunstner) i ugerne 30-31.
 3. Kasseren
  1. Melder alt vel. Der er søgt midler vedrørende Corona. Der afventes tilbagemelding fra myndighederne
 4. Ungdomsudvalg
  1. Er i gang, men meget langsomt. Vil gerne være flere og forsøger med diverse annonceringsfremstød. Eventuelt med en eventdag/eftermiddag i skolernes ferie.
  2. Ældre optimistjoller udfases.
 5. Kølbådsudvalg
  1. Kapsejladserne er netop starter efter lang pause, hvor kun få både på vandet har været tilladt.
  2. Sejlerskole ligger stille indtil uge 33, hvor aktiviteterne forventes opstartet. Der er fire instruktører klar måske en femte
 6. Klubhus- tursejlerudvalg
  1. Organisationsplanen blev gennemgået for Karen, nyt medlem i udvalget og klubhuset og dets gemmer set efter!
  2. Sankt Hans. Der afholdes ikke stort Sankt Hans på grund af Coronareglerne. Aftenen afholdes i klubhuset for medlemmer
  3. Oprydningsdag: Mandag den 24. august fra kl. 18.30
  4. Indkøb: Karen blev orienteret om diverse indkøb til klubhuset
 7. Klubaktiviteter
  1. DBO: Afholdes i perioden 28-29-30 august, måske en dag mindre. Afhænger af Corana tilladelser.
 8. Evt. Intet!!
 9. Næste møde. Afholdes 7. september kl. 19.00 i klubhuset