Referat fra Bestyrelsesmøde donsdag d. 17/1 2017 hos Svend.

Deltagere: Flemming Merrild, Pia Strandbygaard, Svend Dybdal, Peter Maarup og Bjarne Schlüter.

2017:

Medlemstilbagegang. Der har i løbet af året været omkring 20 udmeldinger.

Godt afviklet DBO stævne med overskud på +7.000,00.

Fjordsvømmere har været inviteret på forsøgsordning på de lørdage hvor de har haft ”åbent hus” til at benytte vores klubhus.

Godt arrangement til Waterz i Hvide Sande hvor vi tjente 20.000,00 til klubben. Easy. Enighed om at det er en nem og hyggelig måde at skæppe til regnskabet og at vi vil melde os på banen igen i 2018.

2018:

Hanne stiller op til valg af kasserer. Bjarne overdrager og instruerer Hanne i Conventus og andet relevant.

Udsigt til medlemstilbagegang igen. Pia forudser en del udmeldinger i jolleafdelingen.

Vi er blevet spurgt af DBO igen. Vi foreslår 15-16/9.

Bruseautomaterne er i stykker og skal udskiftes. Det koster en bondegaard og der er forslag til at bruser betaling sløjfes. Ingen sportsgrene tager imod betaling for bad efter sport. Den sjat (2300 kr i 2016, 1900 i 2015) der går ind i regnskabet vælter ikke budgettet. Desuden er det minimalt hvor mange gæstesejlere vi har.

IF’eren forsøges solgt. Bjarne har kigget efter papirer ifb med købet. Det findes ikke i de arkiver der er overdraget fra den tidligere kasserer. Hvis vi kan finde ud af hvilket år den blev købt, kan det sikkert findes i bilags mappen for det år.

Den store følgebåd er byttet lige over til en der er bedre og holder luft. Aftalen er lavet men idet der ikke fysisk er byttet endnu, er byttet ikke foretaget regnskabsmæssigt før i 2018.

Regnskab:

Udkast til regnskab fremlagt. På trods af mange udmeldinger og nedgang i kontingentindtægter kan der fremvises et overskud på 18.013,75 kr. I store træk skyldes det:

· Ekstraordinær indtægt fra Waterz, kr. 20.000,00

· Ekstraordinær indtægt fra en frivillig sponsor, kr. 15.000,00

· Ekstraordinær indtægt fra kommunen, justering af lokaletilskud fsv ifb med forsikring og arealleje.

Der er foretaget afskrivninger på flåden 1/10 del, kr. 25.000,00.

Budget:

Bjarne har det ikke klar endnu. Udkast udarbejdes på grundlag af de modtagne overslag fra Peter og Pia og rundsendes primo næste uge.

Neptun:

Hvordan skal vi indlemme Neptun i klubben. Der kan være fordele ved at lege med dem. På sidste møde blev der foreslået at de Neptun skulle organisere sig og få adgang til tilskud forskellige steder fra. Så kunne vi senere indgå fusionere til fælles gavn.

Det blev besluttet at vi stiller forslag på generalforsamlingen om at indgå en leje aftale med Neptun hvor de betaler en aftalt leje pr. medlem for benyttelse af klubhuset.

Dvs der indgås ikke et decideret medlemskab.

Bjarne undersøger i den kommende uge om det vil få konsekvens for lokaletilskuddet.

Generalforsamling: 22/2 kl 19.00

Næste møder:

Bestyrelsesmøde: 5/2 kl 17.00

Generalforsamling: 22/2 kl 19.00

Referat fra bestyrelsesmøde i Primohuset d. 9/3 2016

Deltagere: Flemming, Svend, Pia og Bjarne (referent).

1. Godkendelse af forrige referat:

a. Referatet fra generalforsamlingen Godkendt. Er på hjemmesiden men sendes også ud på mail.

2. Konstituering: Sekretær, Peter spørges (opgaven delesefter behov). Næstformand: Pia.

3. Opsamling på diverse fra generalforsamlingen:

a. Kontingentstruktur: Tages op i løbet af sæsonen

b. Vedtægtsændringer: Bjarne sørger for at de nye vedtægter sendes til banken, Dansk Sejlunion, kommune (sammen med den nye konstituering).

c. Referater offentliggøres: Beslutningsref. på hjemmesiden under punktet referater.

d. Hjertestarter: Vi søger om en hjertestarter nu. Der var frist 1/3. Men vi vil gerne med i hatten næste gang.

e. Bådstativer: Svend snakker med Jes om udsigterne.

f. Renovering af toiletter og omklædningsrum: Ønskerne er berettigede. Vi tager opgaven op til vedligeholdelsesdagen her i foråret.

g. Svaler ved indgang: Svært at løse opgaven, de er meget vedholdende. Svend søger en løsning.

h. Stander med i medlemskab: Medtages ikke.

4. Fjordens dag:

a. Der er møde d. 21/3, Flemming er forhindret. Pia melder sig, Peter melder ind hvis han kan.

5. Jolleafd:

a. Masteskursudbøwlingsdag søndag d. 26/3. Trænere og brovagter klarer opgaven. Bjarne er med på sidelinien til registrering af udstyr.

b. 8/4 kæntringsøvelser i svømmehallen.

6. Klubhusudvalg:

a. Gerne arrangere relevante udflugter til efteråret. Mange gode ideer på bedding.

b. Standerhejsning 1/4. Invitation udsendes

c. Vedligeholdelsesdage fastlægges af Svend både forår og efterår.

d. Søsætning d. 22/4 og 6/5. Optagning30/9 og 21/10. (Ophængt i klubhus)

e. Standerstrygning 4/11, herunder også afriggerfest.

7. Kasserer:

a. Vi har fået to nye medlemmer.

b. Opkrævninger til sponsorer og medlemskontingent udsendes snarest.

c. Swipp er udgået; vi skifter til Mobilepay snarest muligt.

 

8. Næste møde 22/5 kl. 19 i klubhuset.