UNGDOMSUDVALGET

 • Arrangerer træning for optimist- og jollesejlere.
 • Arrangerer lokale jollesejladser.
 • Udpeger og sørger for uddannelse af instruktører.
 • Arrangerer vinterundervisning.
 • Arrangerer jollestævner og RS’ er repræsentant i Limfjordskredsen Ungdom.
 • Arrangerer eventuelle lejre og alternative aktiviteter for jollesejlere.
 • Sørger for opsyn med og vedligeholdelse af klubbens følgebåde, joller og jollegrej i øvrigt, samt vinteropbevaring af samme.
 • Påser og sørger for ryddelighed m.v. i jolleafdelingens del af materialeskuret.Orienterer lokalpressen om sejladsresultater.
 • Meddeler kassereren navne på deltagerne med henblik på registrering, kontingent­opkrævning og evt. jolleleje.
 • Sørger for udsending af telegrammer til jollesejlere i anledning af konfirmation o.l.
 • Forestår græsslåning af græsset omkring jollearealet
 • Indhenter børneattester for alle trænere og instruktører, der har med børn at gøre.
 • Påser, at alle informationer, der vedrører udvalget, er opdaterede på hjemmesiden.

Christian Prinds

Træner ungdomsafdelingen

Anders Mikkelsen

Formand ungdomsudvalget