Bestyrelsen juni 2010

1a Godkendt referat :

2: Skrivelser: Der var kun 2 punkter på dagsordnen:

Skrivelse fra Ringkøbing Skjern Kommune: Orientering om forslag til ændrede takster for havnepladser med virkning fra 2011
Godkendelse af regnskab og budget pr. 24-06-2010                      
Formanden:  
Skrivelsen fra kommunen vil få de konsekvenser, at vi skal til at betale havneplads for vores H både, samt for vores følge både. En udgift på cirka 16.000 kr. Herefter vil kommunen til at forhandle om at forhøje lejeafgiften for det areal vi benytter. Alt sammen rettet mod vores ungdomsafdeling og undervisning af nye sejlere.

I skrivelsen påpeger de at de vil harmonisere taksterne for brugerne i samtlige af kommunens havne. Ringkøbing Skjern Kommune har 3 havne, nemlig Ringkøbing, Stauning og Bork. De er så forskellige at de ikke kan sammenlignes. I Bork skal man være medlem af Bork Sejlklub for at ligge i havnen, og kommunen opkræver kontingent for klubben. Og Stauning har ingen ungdomsafdeling eller undervisning.

Bestyrelsen finder det både urimeligt og uacceptabelt, at at kommunens slunkne kasse skal gå ud over vores arbejde med ungdommen og undervisningen.

Vi aftalte en strategi for vore svar-henvendelser; både skriftlige og telefoniske. Flemming er tovholder.

Kassereren:
Vi gennemgik Regnskab og budget pr 12-06-2010 og fandt det Ok.

Vi kunne godt ønske os nogle sponsorer og har 3 joller samt en trailer hvorpå der kunne monteres reklamer.

 Evt:
Næste møde: den 10/8-2010

 

Referent Svend Dybdahl