Ringkjøbing sejlklub bestyrelsesmøde onsdag den 19. januar 2022.01.20 Afholdtes hos Hanne G. Nielsen. 

Deltagere: Flemming Merrild, Svend Dybdahl, Karen Andersen, Anders Mikkelsen og Peter Maarup 

 

 1. Godkendelse af sidste referat
  Godkendt
 2. Nyt fra formanden
  GeneralforsamlingIndkaldelse.Sker ved nyhedsbrev og afholdes onsdag den 23. februar klokken 19.00 i klubhuset.
  Div. Valg Blev gennemgået.
  Alt det praktiske Blev aftalt
 3. Nyt fra kassereren
  Regnskab for 2021.Godkendt til fremlæggelse for generalforsamlingen med et overskud på 23.665 kr. 9.000 kr. mere end budgettet.
  Budget for 2022.Godkendt til fremlæggelse med et underskud på 30.000 kr. Det er inklusiv planlagt udskiftning af vinduer. Arbejdet udføres af ”Formiddagsklubben”
  Øvrig renovering af udestue diskuteret
  Forslag til dæmpning af lyden i klubhuset udsættes.
 4. Nyt fra ungdomsudvalg
  Her går det godt Forældre skal indsluses mere i arbejdet Bork afholder sommercamp, hvor afdelingen deltager. 2021, årets jollesejler blev Villum Juelsgaard. Anders har lavet aftale med bychefen Jacob Muldbjerg Rasmussen om noget aftens sjov ved by ”By night”
  Nyt fra kølbådsudvalgDer er køl endnu her og kapsejladserne fortsætter med vind i sejlene. Sejlerskolen er allerede ved at være booket. Der kan sejles med 12 elever. Der søges efter flere instruktører.
 5. Nyt fra klubhus- og turudvalg
  div. forslag til renoveringerPå 2022 budgettet er udskiftning af vinduer i klubhuset. Arbejdet udføres af formiddagsklubben samt øvrige medlemmer
  I 2023 påtænkes renovering af udestuen. Der kommer vand i i bunden af vinduerne
  Vinter aktiviteterGår på lavt blus. Besøg på Sea museet i Thyborøn aflyses.
  Standerhejsning søndag den 3. april klokken 16.00
 6. Evt.
  Intet
 7. Næste møde
  Aftales til generalforsamlingen 
  Referent Peter Maarup