Referat Bestyrelsesmøde den 2. marts 2018

Mødedeltagere. Flemming Merrild, Ulrik Kjær, Hanne Nielsen, Svend Dybdahl, Peter Maarup

Formanden meddelte at en ny hjemmeside er på vej og den er sponsoret af Vestjysk marketing ved Boy Boysen. Mange tak for den Boy og til Flemming for sin andel!.

Ad.1. Konstituering med Flemming som formand, Svend Dybdahl som næstformand og Peter den heldige, som sekretær.

Ad.2 Referat af generalforsamling den 22. februar godkendt.

Ad. 3, 4 De forskellige datoer blev straks indført i kalenderen på hjemmesiden af Ulrik.

20/3 Redningsvest tjek i Klubhuset

22/3 Opstart ungdomsafdelingen

3/4 Opstart sejlerskole med introduktion af program

14/4 Søsætning

28/4 Søsætning

22/4 Standerhejsning

28/4 Besøg af de øvrige klubber i Fjorden

29/5 Forårsrengøring

2. og 3. Juni byder Hvide Sande velkommen til besøg i deres klub.

13/8 Sommerrengøring

25.-26/8 Bork byder velkommen til besøg og slidskeræs

15.-16/9 DBO stævne i Ringkøbing

29/9 Optagning både

20/10 Optagning både

28/10 standerstrygning

Ad. 5 Organisationsplan blev vedtaget

Ad. 6 Mangler og diverse gennemgået og klar

Ad. 7 Jolleafdeling opstart gennemgået og klar.

Jolleafdelingen vil prøve at sejle en dag ekstra med de erfarne elever. Claus Nielsen har meldt sig som træner

Eventuelt: Jes Jepsen kontaktes for havnens muligheder med hensyn til sikkerhedsforanstatninger og sammen kontaktes Trykfonden, som gerne vil hjælpe. Peter kontakter Jes.

Ad. 8  Næste møde er den 29/5 kl. 17.00 lige før forårsrengøringen

 

Referent Peter Maarup på tastaturet.