Stjernesejlads 22. juni

STJERNEsejladsen

Lørdag den 22. juni 2019

Skippermøde i klubhuset 09.30, hvor alle både er klar til start.
Start.
Forskudt start fra klubhuset – det betyder at skipper ved sit startsignal løber ud til båd og gaster, og starter. Langsomste båd starter først og hurtigste båd starter sidst. Alt efter handicap. Første båd i mål har vundet.
Bane.
Bådene runder alle 4 kapsejladsbøjer, med en tur ind i havnen efter hver bøje. Se sejlads bestemmelser som udleveres ved skippermødet.

Grill-fest om aftenen, du har mad og drikke, vi starter grillen. Grill-fest om aftenen, du har mad og drikke, vi starter grillen. Alle gaster og familier er meget velkomne.
Tilmelding til sejladsen på  jh@bollerup  eller senest i klubhuset onsdag den 19. juni.

Læs mere her