Sejladsbestemmelser for STJERNEsejladsen, Ringkøbing Sejlklub 2019

Der sejles efter The International Sailing Federation, ISAF´s ”Kapsejladsregler”.
Endvidere gælder nedenstående: 
Tidspunkt Lørdag den 22. juni 2019

Deltagere: Sejladserne er åbne for alle sejlbåde, tilhørende medlemmer af Ringkjøbing Sejlklub, eller anden sejlklub i fjorden.

Startgebyr: 50 kr.

Løbs inddeling: Et løb med fælles startprocedure.

Kapsejladsområde: Ringkøbing fjord

Skippermøde: I klubhuset lørdag den 22. juni 2019 klokken 09.30, hvor alle både skal være klar til start, før mødet..!!

Starten: 1. start kl. ca. 10.00. Der startes fra Ringkøbing havn. Bådene startes enkeltvis, således at langsomste båd starter først. Derefter starter resten efterhånden, enkeltvis, alt efter deres handicap.  MOTOR – der må sejles for motor til grøn kost ved indsejlingen til marinaen.

Startprocedure: Dommer Niels har tjek på tiderne, og hver enkelt skipper sendes af sted fra klubhuset i skarpt trav mod sin båd og ivrige gaster. Vel ankommet sejles der straks ud på banen. Kapsejladsen starter altså i klubhuset. Hvis vinden driller, aftales en anden start og en anden bane ved skippermødet klokken 09.30

Handicap: Lystal  (svenske lystal anvendes, da det er erfaringstal og ikke udregnede).

Bane: Efter start i Ringkøbing Havn, sejles ud mellem rendens yderste to koste og videre mod Baggesholm som holdes om bagbord. Herefter returneres på samme bane tilbage til havnen hvor udlagt bøje holdes om bagbord. Sejladsen fortsætter på samme måde, først om Lyngvig bøjen og retur til havn, så 7. kost og retur til havn og så Velling bøjen og retur til MÅL i havnen ud for dommer-bilen. Ved skippermødet kan det evt. aftales at tage banen i omvendt orden, med Vellingbøjen først.

Måltagning: I Ringkøbing Havn ved dommer-bilen.

Tidsbegrænsning: 5 time efter sidste start.

Protester: Protester skal være afleveret skriftligt til dommeren senest ½ time efter sejladsens afslutning. Protestkomitéen tilstræber at behandle protester umiddelbart efter sejladsens afslutning.

Tilmelding: Senest onsdag den 19. juni     DOG meget GERNE FØR: Oplys: Bådnavn og bådtype    Tilmelding på mail:  jh@bollerup.dk

Hygge: Efter sejladsen håber vi på hygge og resultater i klubhuset. Vi tænder grillen op til klokken 17.30, til din medbragte grillmad og drikke..!!   TAG FAMILIEN MED

Niels og Jens
Kapsejladsudvalget