Uge 39.2019

Nyt fra klubben

 •  Med det nuværende vejr er der stadig masser af fine sejloplevelser tilbage i nuværende sæson. Men nogle af os er sikkert begyndt at planlægge, hvordan vi pakker vores grej sammen for vinteren. Derfor denne opdatering.
 • Masteskuret: Der skal være plads til alle i masteskuret. Som altid er det vigtigt, at vi holder orden og selvjustits. Ellers er der ikke plads til de sidste master. Men hvis vi hjælper hinanden, kan vi få plads alle sammen. Men det betyder naturligvis, at vi kun opbevarer medlemmers master. Ikke medlemmer må naturligvis finde andre løsninger. Derfor er det vigtigt, at der er navn på alle master og bomme i skuret. Andet grej som tuber, cykler mv. hører ikke til i masteskuret, og bedes fjernet. Vi præciserer lige reglerne:
  • o   Lange master i yderreol imod Gammel Havn.
  • o   Korte master i midterreol.
  • o   De letteste master lægges øverst.
  • o   Master skal være afriggede uden vanter, stag og sallingshorn.
  • o   Vindex, antenne, sallingshorn mv. skal være afmonteret
  • o   Hvis muligt afmonteres forstagsrulle.
  • o   Ellers fastgøres forstagsrulle til masten så der er tale om én enhed.
  • o   Vanter. Stag, antenner og andet løst grej hører ikke til i masteskuret. Det ligger meget bedre i båden.
  • o   Bomme placeres i yderreol mod marinaen.
  • o   Navn og tlf. nr. sættes på alt ens grej i masteskuret

Hvis alle overholder disse helt rimelige retningslinjer, får vi alle sammen en god oplevelse.

 • Optagning: Se nedenfor under ”Nyt fra havnefogden”

·         Standerstrygning: søndag d. 3. november fra kl. 14

 

 Nyt fra havnefogden

 • Truck: Trucken er på værksted, og kommer først tilbage næste uge (uge 40). Dette er også én af grundene til, at bådstativerne stadig står på mastekajen. Det fleste af os har dog stadig plads til at få masten af, og synes man ikke man har plads nok, må man vente til Niels har flyttet stativerne.
 • Kranen: Den gamle havnekran har løftet sin sidste båd. Denne melding er så ny, at en løsning kun er på overvejelsesstadiet. Som midlertidig løsning vil optagningen her i år blive foretaget med mobilkran.
 • Optagning: Som følge af ovennævnte har vi nu aftalt flg. datoer for optagning:
  • o   Lørdag d. 19. oktober
  • o   Lørdag d. 2. november
 • Klubben og havnefogden har aftalt, at vi alle anstrenger os for at få bådene op på præcis disse datoer. Skulle det være helt umuligt for nogen, kan man henvende sig til havnefogden. Han vil så koordinere det sådan, at resterende både bliver taget op i én samlet gruppe. Dette er selvfølgelig for at spare på omkostningerne til mobilkranen.

 

 Nyt fra kalenderen

 • Lørdag d. 19. okt.       Optagning
 • Lørdag d. 3. nov.         Optagning
 • Søndag d. 4. nov.       Standerstrygning fra kl. 14