Uge 37-2021

 Nyt fra klubben

 •      Optagning:
  • Onsdag d. 22. sep. fra kl. 17*
  • Lør. d. 9. okt.
  • Lør. d. 23. okt.
  • Lør. d. 6. nov.
  • *Ons. d. 22 sep. er et forsøg for at se, om der er bådejere, der måske hellere vil en aften. Vi kan arbejde et par timer inden solen går ned.
  • Som altid bestilles tid hos Niels på tlf. 29464069
 • Strukturen vedr. referater på hjemmesiden er ændret for at højne overskueligheden

 Nyt fra sejlerskolen

 •  Hvert enkelt hold aftaler med sin instruktør hvornår sidste sejlads finder sted.

 Nyt fra kapsejlads 

 • Kommende onsdag har vi sidste kapsejlads.

 Nyt fra ungdomsafdelingen 

 • I løbet af denne sæson genindførte man madordningen. Noget man er rigtig godt tilfredse med. Efter sommerferien har man trænet kapsejlads i jolleafdelingen.
 • Kommende torsdag er sidste sejleraften. Herefter pakkes afdelingen sammen
   

Nyt fra klubhusudvalget

 •  En del af vore vinduer er i en slet forfatning, og trænger til udskiftning i nærmeste fremtid. Vi forsøger at få et økonomisk overblik.
 • Med hjælp fra aktive medlemmer har vi renoveret en del af gavlen ud mod fjorden. Nu står vores navn igen flot.
 • Vi har jo efter sommerferien malet vinduer. Vi ved, at resten af huset også trænger.

 Nyt fra kalenderen 

 • Standerstrygning / afriggerfest:
  • Lørdag d. 6. november fra kl. 16.30
  • Efter standerstrygningen arrangeres fælles spisning mm.
  • Invitationen kommer senere.
 • Julehygge i klubhuset
  • Onsdag d. 8. december
  • Invitationen kommer senere
 • Generalforsamling
  • 23. februar kl. 19
  • Indkaldelse kommer senere
 • Klubarrangement
  • Vi arbejder på en happening til marts / april