Uge 34-2017

Nyt fra klubben

·         Så er vi startet på 2. halvleg af sæson 2017. De forskellige afdelinger kører igen efter endt sommerferie.

·         Sidste weekend havde vi vores distance kapsejlads med særdeles frisk vind. Også i år kunne vi se det unge Bork mandskab øverst på sejrsskamlen.

·         Fælles-sejladsen til Bork er kommende weekend. ( 26. og 27. aug.) Arrangementet i Bork falder sammen med Bork´s ”havnefest” med bl.a. sliske-ræs. Herfra en opfordring til at sejle en tur til det sydligste Ringkøbing Fjord for en sjov weekend.

·         Samme weekend som Fællessejladsen (desværre) arrangerer vi i Ringkjøbing Sejlklub DBO stævnet. (DBO = Dansk Brætsejler Organisation) Hvis man ikke sejler til Bork, opfordrer vi til, at man tager en tur på havnen. Her er liv og glade dage, når surferne deltager i stævnet, der er en afdeling under DM.

·         Som tidl. Informeret vil vi hjælpe Waterz Hvide Sande med praktisk arbejde. Overvej igen, om du kunne afse et par timer. Klubben tjener gode penge på din hjælp.

·         Klubben er nu igen den lykkelige ejer af en vindmåler.

·         Vi planlægger en renovering af klubhusets entre og baderum. Dette kommer til at foregå i efteråret.

Nyt fra kalenderen

·         26. og 27. aug.             Fællessejlads til Bork.

·         26. og 27. aug.             DBO stævne i Ringkøbing

·         28. aug.                          Bestyrelsesmøde

·         28. aug.                          Sejlerskole-arrangement

·         3. sep.                            Hjælp til Waterz Hvide Sande

·         9. sep.                            RIF Oldboys arrangement i klubhuset/havnen.

·         13. sep.                          Årets sidste onsdags-sejlads.

·         17. sep.                          Hjælp til Waterz Hvide Sande.

·         17. Sep.                          Heldagstræning for jollesejlere sammen med Bork sejlere.

·         30. sep.                          Optagning.

·         21. okt.                           Optagning.

·         4. nov.                            Standerstrygning og afriggerfest.