Uge 33-2021

 Nyt fra klubben

 • Efter sommerferien er klubben nu kommet i gang på alle fronter.
 • Corona restriktionerne er heldigvis også ophævet for klubhuset og vore arrangementer. Derfor kan vi nu igen mødes under normale forhold. Det betyder, at klubben og klubhusudvalget nu er i gang med at planlægge vinterens aktiviteter. Herom senere.
 • De næste begivenheder er:
  • Distance sejlads søndag d. 22. aug. med skippermøde kl. 9.30
   • Tilmelding til Jens senest onsdag d. 18. aug.
   • Grillen er klar fra kl. 18. Alle er velkomne – også hvis man ikke har deltaget i sejladsen.
  • Oprydningsdag mandag d. 23. aug. Kl. 18
   • Vi hjælper lige hinanden, med at få huset shinet helt op.
   • Klubben er vært med en øl/vand og pølser
 • DBO stævne i weekenden 28. og 29. aug.
  • Mandskabsplanen er næsten på plads. MEN Pia og Lars kunne godt bruge endnu et par hænder til:
   • Køkkenet
   • På vandet
   • Praktisk hjælp på land
  • Tilmelding til Pia Strandbygaard 22 54 24 54 eller Lars From 22 25 62 35

 Nyt fra sejlerskolen

 • Som i starten af sæsonen har vi 14 elever, der følger sejlerskolen.
 • Sæsonen slutter, når aften mørket sætter ind. (en gang i september)
 • Tirsdag d. 7. sep. afholder sejlerskolen ”kammeratskabs aften” med sjov og alvor på vand, på land og ved grillen.

 Nyt fra kapsejlads 

 • Husk Distancen som nævnt ovenfor
 • Vi kan glæde og til de resterende 5 onsdags sejladser. Sidste kapsejlads er ons. d. 15. sep.

 Nyt fra ungdomsafdelingen

 •  Vi har fået et par nye ungdomssejlere, så antallet nu er oppe på 6.
 • Ungdomsudvalget og trænere takker for en fantastisk forældre opbakningen.

Nyt fra klubhus- og tursejlerudvalget 

 • Husk oprydningsdag som nævnt ovenfor.
 • Standerstrygning er planlagt til d. 6. nov. Klokkeslettet offentliggøres senere.
 • ”julehygge aften” er planlagt til d. 8. dec. Herom også senere.
 • Derudover arbejder udvalget med andre spændende vinter aktiviteter.

 Nyt fra havnefogden

 •  Helt efter planen er renoveringen af Vestas kajen nu gået i gang. Næste etape er Pir 1, som påbegyndes medio oktober. Hvis man stadig ligger i vandet ved Pir 1 på begyndelsestidspunktet, aftaler havnefogden nærmere med hver enkel bådejer.
 • Vestas kajen og Pir 1 forventes færdig i løbet af december 2021.
 • Datoer for optagning kommer senere

 Nyt fra kalenderen

 • 22. aug.:                         Distancen
 • 23. aug.:                         Oprydningsdag
 • 28.-29. aug.:                 DBO stævne
 • 6. nov.:                           Standerstrygning
 • 8. dec.:                           Julehygge