Uge 30-2018

Nyt fra klubben

Vi fik overstået sommerferien – og hvilken sommer…
Det er sjældent, vi her i Danmark kan opleve en bedre sommer til sejlads. Så jeg håber, at vi alle har nydt det i fulde drag. Klubben er startet op igen, og kører nu på fuldt tryk.

·         Bestyrelsen har holdt sit første møde efter sommerferien. Generelt er vi i bestyrelsen godt tilfredse med klubbens status. Vi har dog også et par udfordringer. Ungdomsafdelingen ligger stadig på et kvantitetsmæssigt lavt niveau, og klubbens økonomi bærer præg af mindre indtægter end budgetteret. Som noget positivt er vi nu kommet i en fornuftig dialog med kommunen om vinteropbevaring af vore både. Hvad resultatet heraf bliver, er det nok lidt for tidligt at løfte sløret for, men som sagt er vi nu kommet i dialog.

·         Klubbens kalender er i første halvdel af september fyldt. På klubbens vegne har bestyrelsen takket ”ja” til flere ting; herunder at give en hjælpende hånd til Warterz og sejlads med personalet fra
10-4 tømmerhandel. Begge dele dels af lyst men bestemt også pga. økonomi. Som sagt har klubben lidt dalende indtægter, og de to arrangementer er kraftig medvirkende til, at klubben kommer ud med et fornuftigt økonomisk resultat.

o   D. 2. sep. om formiddagen har vi lovet at hjælpe Warterz med opsætning af telte. Her skal vi stille med ca. 10 hjælpere. Vi regner med, at det tager ca. 4 timer.

o   D. 16. sep. står der igen Warterz på kalenderen, hvor teltene skal tages ned igen. Også her skal vi bruge ca. 10 hjælpere, og det foregår også om formiddagen og varer ca. 4 timer.

o   D. 8. sep. skal vi sejle personalet fra 10-4 tømmerhandel fra Ringkøbing til Hvide sande. Vi sejler fra Ringkøbing kl. 14 for at sejle ca. 30 personer over til Blåtårn. 6 både har allerede meldt sig, men vi kunne godt bruge et par stykker til. Henvendelse til Flemming.

o   D. 15. og 16. sep. afholder vi DBO stævne her i Ringkøbing. Stævnet er surfernes DM finale. Så mon ikke der bliver kamp til stregen. Vi kan kun opfordre til at komme på havnen for at følge slagets gang. Fra klubben har vi Lars From, der sammen med Søren fra Hvide Sande står for stævnet. Mandskabsplanen er stort set på plads, men Lars kan godt bruge et par stykker mere. Henvendelse herom til Lars.

o   D. 2. sep. afholder Landbobanken et arrangement for sine unge kunder. Arrangementet foregår med udgangspunkt fra klubhuset, og vi lægger mandskab til. Her er mandskabsplanen på plads.

Ja vi ved godt, at det var en lidt større mundfuld, men vi kan løse det hele, hvis vi hjælper hinanden – og som sagt trænger klubkassen.. J Tilmelding til Flemming.

·         Dansk Sejlunion har spurgt, om vi vil afholde ét af unionens ligastævner i 2019. Selvfølgelig er vi interesseret, og vi er i dialog med unionen

Nyt fra sejlerskolen

·         Sejlerskolen kan som før ferien mønstre 15 elever. Det er altså flot.

Nyt fra kapsejlads 

·         Nu på søndag – d. 29. aug. har vi vores distancesejlads. Skippermøde kl. 9.30 og Le Mans start fra kl. 10. Har du glemt at tilmelde dig, kan du kontakte Jens. Aftenen afsluttes med fælles grill til medbragt mad og drikke.

·         Onsdagssejladserne kører som vanlig – dog nu med tidlig start, og de sidste onsdage er vi startet med ”hare-start”.

Nyt fra kalenderen 

·         Søn. d. 26. aug.           Distancesejlads med skippermøde kl. 9.30

·         Søn. d. 2.sep.               10 hjælpere til Warterz fra kl. 9

·                                                   Landbobank-arrangement fra kl. 12

·         Fre. d. 7. sep.               Klubhus optaget

·         Lørdag d. 8. sep.         Sejlads til Hvide Sande med 10-4 personale fra kl. 14

·         D. 15. og 16. sep.        DBO stævne med DM finale

·         Søn. d. 16. sep.           10 hjælpere til Warterz fra kl. 9

·         Lør. d. 29. sep.             Optagning fra kl. 8. Tilmelding hos Jes på tlf. 29 46 40 69.

·         Lør. d. 20. okt.             Optagning fra kl. 8. Tilmelding hos Jes på tlf. 29 46 40 69.

·         Søn. d. 28. okt.            Standerstrygning fra kl. 14