Uge 3-2018

Nyt fra klubben

Bestyrelsen har afholdt sit første møde i 2018. Vi gennemgik 2017 og planlægger 2018. Herom mere på vores generalforsamling.

·         Generalforsamlingen foregår torsdag d. 22. februar fra kl. 19. Mød op for at lytte med og allerhelst komme med dine input til et forrygende 2018 i Ringkjøbing Sejlklub. Indkaldelse til generalforsamling kommer senere.

·         Havnen har udlejet vores nuværende vinterplads "bag Vestes" til Vestas. Dermed flyttes bådenes vinterplads til en ny placering bag Falck. Som følge heraf flytter havnen tomme bådvogne til den nye placering. MEN: havnen flytter kun vogne, der aktuel er i brug; resten destrueres. Pr. opslag skal alle ejere af bådvogne på "pladsen bag Vestas" forsyne vognene med navn og havnepladsnr. for at flytningen bliver effektueret. Dette skal iflg. Havnens opslag ske senest d. 22. jan. (i morgen) Så på med vanten og sæt en mærkeseddel på, hvis du har en vogn stående tom bag Vestas. Bestyrelsen har ikke været involveret - ej heller orienteret om dette initiativ.

·         Husk vores fest i sejlklubben d. 3. februar. Har du glemt at tilmelde dig, kan du prøve at kontakte Flemming. Så finder vi også en plads til dig, men det skal ske nu.

Velkommen til generalforsamling d. 22. februar, og glæd dig til ny sæson 2018 i Ringkjøbing Sejlklub.