Uge 25-2020

Nyt fra klubben

Her under Corona situationen læner RS sig fuldstændig op ad de anbefalinger, der udsendes af Dansk Sejlunion. Begrænsningerne er så småt ved at blive løsnet. Bl. a. må vore baderum nu benyttes.

Sankt Hans
Større arrangementer er underlagt restriktioner, som vi ikke er i stand til at opfylde. Derfor er vores offentlige Sankt Hans aflyst.
Men klubbens medlemmer og pårørende er som altid velkomne. Vi har grillen klar d. 23. juni kl. 18.30 til medbragt mad.

Nyt fra sejlerskolen

Sejlerskolen har jo været lukket helt ned, men skolesejlads må faktisk gerne gennemføres nu. Af praktiske årsager, går sejlerskolen først i gang efter sommerferien. Det er klart at sejlerskolen og hele klubben er blevet voldsomt handicappet af den tvungne lukning første halvår.

Nyt fra kapsejlads

Kapsejlads er nu endelig kommet i gang på helt normale vilkår, og vi har allerede har et par helt fantastiske aftner. Vi holder sommerferie nu og glæder os til anden halvleg.

Nyt fra ungdomsafdelingen

Ungdomsafdelingen har nu også fået lov at komme i gang. Her er vi også handicappet af situationen. Gennem hele forsommeren har vi jo ikke kunnet markedsføre afdelingen. Det betyder, at vi lige nu har 4 jollesejlere. Vi har tanker om nye tiltag efter sommerferien, men uden tvivl bliver indeværende sæson ikke noget at prale af.

Nyt fra klubhus- og tursejlerudvalget

Hurra! – Vi har nu varmt vand i hanerne og i bruserhovederne.