Uge 23 - 2019

Nyt fra klubben

·         Vores nye hjemmeside er nu en realitet. Det har kostet en del ressourcer at få den skiftet. Det er også den væsentligste forklaring på, at den har ladet vente på sig. På klubbens vegne: Tak til Vestjysk Marketing og Thomas Olssen for hjælpen. Nu håber vi, at medlemmerne vil bruge hjemmesiden – ikke bare som informationskilde, men også bidrage til indholdet.

·         Vores nye naboer - Neptun (fjordsvømmerne og vinterbaderne) har nu økonomien på plads til at etablere sig på havnen. Her kan man se deres tanker om deres faciliteter.

 

·         Vi skal være opmærksomme på, at billedet kun viser visualiseringer, ligesom jeg ikke kender tidsplanen for hvornår Neptun går i gang.

·         Vi ønsker vor nye havnefoged Niels Tarpgaard Nielsen velkommen og tillykke med jobbet. Vi kan konstatere, at både renovering og oprydning er i fuld gang. Begge dele kan vi naturligvis kun bifalde. Læs mere på hjemmesiden.

Nyt fra sejlerskolen

·         Sejlerskolen har i år haft en utrolig tilstrømning af sejlerlystne elever. Dejligt og vi har fået fyldt rigtig godt op alle sejlerdagene. 20 stk. er der nu i gang og instruktørerne er alle i gang. Der er heldigvis kommet to nye, Olaf Petersen og Lars Fogh, så nu er instruktørstaben på seks styk plus et par venlige afløsere. Olaf benytter sin egen båd og Lars sejler to dage i den ene H båd.

·         IF båden kommer ikke i vandet og er igen sat til salg. Lige nu har vi en interesseret køber. Hvis vi ikke får den solgt, har vi fået lov af Niels Nielsen, havnefogeden, at stille den på stativ på P pladsen ved klubhuset.

·         Så vi forventer stor aktivitet og brug af bådene og håber igen at kunne tilføre klubben og havnen nye kommende sejlere.

Nyt fra kapsejlads 

·         Vore kapsejladsbøjer forsvinder og lige nu er Vellingbøjen væk. En ny løsning er på vej. Læs mere på hjemmesiden.

·         Vi har stjernesejlads d. 22. juni. Skippermødet starter kl. 9.30. Aftenen slutter med grillfest i klubhuset. Tilmelding så hurtigt som muligt. Læs mere på hjemmesiden.

Nyt fra ungdomsafdelingen

·         Ungdomsafdelingen har taget godt hul på sæsonen. Afdelingen er ved at have fundet sig selv og arbejder fortsat på at hverve nye sejlere til afdelingen. I år deltager vi mere aktivt ved arrangementer med andre sejlklubber, i håbet om at skabe et større socialt netværk for sejlerne. Vi er super klar til at give sejlerne en fed sæson.

Nyt fra kalenderen

  • ·         Onsdage                        Kapsejlads (grundlovsdag undtaget)
  • ·         Torsdage                       Jollesejlads
  • ·         Torsdag d. 6.6              Klubhus optaget fra kl. 8.00
  • ·         Torsdag d. 20.6            Kommunalt arrangement i samarbejde med ungdomsafdelingen
  • ·         Lørdag d. 22.6              Stjernesejlads
  • ·         Søndag d. 23.6             Sankt hans
  • ·         Lørdag d. 29.6              Heltens dag
  • ·         Juli måned                    Sommerpause

Som altid: kig på vores kalender for fuldstændig opdatering