Uge 19 - 2021

Nyt fra klubben

 • Havnerenoveringens fase 1 er nu planlagt. I fase 1 indgår spunsen på:
      -Vestas kajen
      -Pir 1
  Det fysiske arbejde går i gang i august på Vestas kajen og lidt senere på Pir 1. for at berøre bådene ved Pir 1 mindst mulig. Disse del-projekter forventes afsluttet i december 2021.
 • Fundamentet til den nye havnekran er for øjeblikket til tekniske undersøgelser. Ambitionen er stadig, at kranen etableres i 2021, men det er mere end tvivlsomt, at det kan lade sig gøre.
 • I foråret nedsatte bestyrelsen et havneudvalg bestående af Claus Nielsen, Peter Maarup og Flemming Merrild. Udvalgets opgave var, at være klubbens talerør overfor havnen vedr. havnerenoveringen. Udvalget har ikke været i aktion. Claus har valgt at træde ud af udvalget, og derfor er udvalget nedlagt. Klubbens talerør er derfor igen bestyrelsen.

Nyt fra sejlerskolen

 • Sejlerskolen har 14 elever her til start. Én kommende elev er på venteliste. Vi har været så heldige, at vi i forhold til sidste år har 2 instruktører yderligere. Så også 2021 tegner til at blive et godt år for sejlerskolen.

Nyt fra kapsejlads

 • Opstart af onsdagssejladserne var jo oprindelig planlagt til d. 5. maj. Vejret nødvendiggjorde en aflysning. Så årets 1. kapsejlads bliver d. 12. maj. Pga. Corona restriktionerne foregår skippermødet udenfor. Af samme grund er der heller ikke vores sædvanlige afslutning i klubhuset.
 • Årets stjernesejlads sejles søndag d. 30. maj med forskudt start fra klubhuset. Tilmelding til Jens Holm. Se i øvrigt hjemmesiden.

Nyt fra ungdomsafdelingen

 • Vi har for øjeblikket 7 jollesejlere, hvor af de 6 er helt nye. Vore ungdomstrænere søger efter yderligere jollesejlere. Hvis det lykkes, skal vi have flere trænere.

Nyt fra klubhusudvalget

 • Forårets oprydningsdag er nu på mandag. d. 17. maj kl. 18. Corona restriktionerne gør også her, at kun et fåtal af os kan arbejde indendørs, men Svend og Karen har lavet en liste til os med udendørs opgaver. Så vær sød og mød op. Så hjælper vi lige hinanden med at få huset og omgivelser shinet op til sommeren.

Nyt fra havnefogden

 • Alle havnens bådpladser er stort set udlejet. Specielt lidt bredere kølbåde er i vente position. Niels forsøger at flytte lidt rund og udnytte pladser, der ikke bruges i en periode.