Uge 18 2017

Nyt fra klubben

D. 6. maj har vi årets sidste søsætning. Denne gang er det uden Kurt og Kurts traktor.
 I fællesskab med flere andre aktører, deltager Ringkjøbing Sejlklub i Fjordens dag. Formålet med
dagen er at skabe interesse for havnen, vandet og fjorden. Formålet med sejlklubbens deltagelse er
at kanalisere interessen over på Ringkjøbing Sejlklub. Ungdomsafdelingen har alle vore jolletyper i
havnebassinet. Sejlerskolen (og private) har kølbåde liggende til kaj i Ny Havn. Begge afdelinger
tilbyder publikum prøveture i vore joller/både/kajakker.
Vi plejer at få én til to sejlerskoleelever og en del henvendelser til jolleafdelingen som følge af
dagen, men derudover ser vi det bestemt som vores opgave at promovere fjorden, havnen og
sejlads.
Vi opfordrer alle medlemmer til at slå et slag forbi havnen. Hvis man vil hjælpe, er man også
velkommen.
Datoen er i år d. 27. maj kl. 10-15
 Bork Bådelau inviterer til kapsejlads d. 27. maj. (desværre samme dato som Fjordens dag) Læs mere
på Borks hjemmeside.
 I Store Bededagsferien får vi besøg fra Hvide Sande og Bork. Fredag aften spiser vi på Restaurant
Peking (alle sørger selv for bordbestilling). Lørdag morgen er der fælles morgenmad i klubhuset, og
lørdag aften er der fællesspisning (grill-medbragt mad) i klubhuset. (Alt afhængig af interessen fra
vore gæster.) Vi opfordrer meget medlemmerne til at komme i klubhuset. Sejlklubben er vært ved
morgenmaden lørdag (tilmelding nødvendig). Det plejer at være rigtig hyggelig, og jo flere vi er, jo
mere hyggelig.
 D 10. og 11. juni er det så vores tur til at besøge Hvide Sande. Arrangementet er fuldstændig
identisk med besøget i Ringkøbing i Store Bededagsferien. Er der nogle, der vil sejle flotille sejlads,
må man aftale dette indbyrdes.
 D. 7. maj er det national svømmedag. Vi har givet svømmere fra Ringkøbing lov til at låne klubhuset
kl. 13 – 15. Klubhuset er stadig åbent for medlemmer.

Nyt fra sejlerskolen

 Antallet af elever driller os lidt i år. Der har de sidste to uger været frameldinger fra 6 tilmeldte og
vi er nu i skrivende stund 11 elever. Derfor har vi sat gang i en ny markedsføring på Facebook. Husk
at ”synes om” og ”dele” vores Facebook kampagne til jeres venner. Vi ønsker gerne 12 – 15 elever i
vores sejlerskole.
 Skolebådene er i vandet, og vi er i fuld gang med den sidste klargøring, men når nok ikke den første
kapsejlads, da vi gør de sidste forberedelse og trimninger onsdag den 3. maj. Vi forventer opstart
på vandet i uge 19. Vi deltager i år med to skolebåde med sejlerskoleelever om onsdagen i
kapsejladserne og forventer at give de andre deltagere ”kamp til stregen”, sejle almindelig
skolesejlads tirsdag og torsdag.
 Vi overvejer et salg af én af vore skolebåde, men vi udsætter lige beslutningen. Dels kender vi ikke
det endelige antal sejlerskoleelever, og dels får vi et problem til onsdagssejlads. Planen er, at
sejlerskolen stiller med 2 H-både, og derudover planlægger ungdomsafdelingen også at stille med
et hold.

Nyt fra kapsejlads

 Første kapsejlads finder sted onsdag d. 3. maj kl. 18. Man kan tilmelde sig hos Jens denne aften
(eller forinden)
 Vi håber rigtig meget på nye deltagere. Man er velkommen til at kontakte Jens for nærmere info.,
ellers møder man blot op i klubhuset d. 3. maj
 Nybegyndere kunne med fordel læse denne artikel, som Jens skrev i 2010

Nyt fra ungdomsafdelingen

 Også i år har vi 30 – 35 glade jollesejlere i vores ungdomsafdeling
 På forældre mødet i Svømmehallen blev den tilsendte pjece udleveret og indholdet gennemgået.
Det var meget positivt at opleve at der er opbakning til at hvert barn/forældre tager ansvar for at
vedligehold holde den jolle man lejer.
Det var en forventning at vi kunne gennemføre undervisning af forældre den 23.4, men på grund af
meget blæst, manglende varme og regn blev det aflyst. Vi planlægger en ny dag når vi er sikker på
at vejret er til at stole på – for det ved vi det er ind i mellem. Så med kort varsel kan der komme en
indbydelse igen.
Desuden talte vi om Fjordens dag den 27.5 fra 10-15. Det er en dag med masser af sjove aktiviteter
ved havnen og i havnen og hvor vi selv også deltager med alle vores joller. Reserver dagen både for
jer selv, børnene, kammerater og familie. Der er grill pølser til alle sejlerne i klubhuset efter kl. 15.
Sommer camp er i år i Bork den 27 juni til 1 juli. Vær opmærksom på tilmelding via Dansk sejlunion.
Hvis der er nogen der har lyst til at hjælpe i de dage er man meget velkommen fx som madmødre
eller andet.
Alle blev igen opfordret til at tilmelde sig Facebook, således at vi hurtigt, effektivt og billigt kan
kommunikere den vej. Afbud bedes sendt via sms til trænerne for hvert hold.
 Vigtige datoer:
Herefter er der sejlads alle torsdage fra kl. 17-20 med spisning, dog undtaget helligdage til og med
den 22.6.17
26.6.17 Fjordens dag kl. 10-15.
26.6.17 - 1.7.17 sommer camp i Bork tilmelding er åbnet

Nyt fra klubhus- og tursejlerudvalget

 Varmepumpen i klubhuset er blevet udskiftet. Den gamle ville ikke være med længere. Tak til
Johannes, der venligst har monteret den nye.
 Forårets oprydnings- og rengøringsdag Tirsdag den 9. maj kl. 19.00. Mød talstærkt op , vi serverer
pølser og øl.
 På kalenderen kan man finde teksten ”klubhus friholdt til medlemmer”. Denne er sat ind, hvor
bestyrelsen skønner, at klubhuset er vigtigt for klubbens arbejde. I år har vi et par datoer, der
kolliderer med medlemmers private brug af huset. Vi har fundet/vil finde en fair løsning, men vi vil
gerne undgå interessekonflikter i fremtiden. Se i øvrigt bestemmelserne her.